המוסד לביטוח לאומי

התכנים המפורטים אודות מוסד לביטוח לאומי מובאים כשירות לציבור החיילים המשוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי והינם בסמכות ואחריות המוסד לביטוח לאומי. בכל מקרה של שוני בין הכתוב כאן ובין הוראות הגופים המעניקים את השירות/הטבה-יקבע האחרון.
 
*חובת יידוע הזכויות והחובות חלה על ביטוח לאומי ובהתאם לכך נשלחים  ישירות הודעות לבתי המשוחררים על הזכויות והחובות שלהם בתום השירות. 
 
להלן נפרט את כל המידע הרלוונטי עבורכם :
 

​