המוסד לביטוח לאומי

התכנים המובאים להלן מוגשים כשירות לציבור החיילים המשוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי והינם בסמכות ואחריות המוסד לביטוח לאומי. בכל מקרה של שוני בין הכתוב כאן ובין הוראות הגופים המעניקים את השירות/הטבה - יקבעו האחרונים.

לידיעתכם, חובת יידוע הזכויות והחובות חלה על המוסד לביטוח לאומי ובהתאם לכך נשלחות  על ידם  הודעות על הזכויות והחובות  ישירות לבתי המשוחררים בתום השירות.