עבודה נדרשת

מה זה מענק עבודה נדרשת?
מענק חד-פעמי בסך כ- 9,577 ש"ח לחיילים משוחררים משירות חובה, שעבדו במשרה מלאה (8 שעות עבודה ביום) ובמשך 6 חודשים מלאים לפחות בעבודה נדרשת (למעט עבודות פקידות) בתחומים הבאים: תחנות דלק, אתרי בנייה, בתי מלון, אתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה, מפעלי תעשייה ובתי מלאכה וסיעוד.

הזכאות למענק 

על פי חוק הביטוח הלאומי, המענק משולם לחיילים משוחררים משירות חובה, שעבדו במשרה מלאה (8 שעות עבודה ביום) במשך שישה חודשים מלאים לפחות בעבודה נדרשת בתחומים שצוינו לעיל. המענק ישולם גם למסיימי שירות לאומי שהשלימו 24 חודשי שירות לאומי וכן למסיימי שירות שנישאו בתקופת השירות הלאומי - בתנאי ששירתו 6 חודשים לפחות ונישאו תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות. מסיימי השירות האזרחי אינם זכאים על פי החוק למענק עבודה נדרשת.

דוגמאות לעבודות המוכרות כעבודות נדרשות

מפעלי תעשייה ובתי מלאכה:

כל העבודות הבלתי מקצועיות במפעלי תעשייה ובתי מלאכה מזכות במענק, כגון: עבודה בלתי מקצועית בתעשיות הבנייה, המזון והטקסטיל ובתעשיות אחרות, למעט עבודת פקידות.
מוסכי רכב, מחסנאי העובד במחסן בצמוד למוסך, בתי מלאכה לתיקון תקרים, ייצור רכיבי מחשב (אלקטרוניים) במפעלי הייטק המוכרים כמפעלי תעשייה, תהליך ייצור חבילות תוכנה על גבי מדיות מגנטיות, ייצור תפאורות ושלטים, עבודה בבתי דפוס, כריכיות, מאפיות, בתי זיקוק, בתי מלאכה, הנחת קווי מים ותשתית בחברת מקורות, עבודה במתקני חברת חשמל הקשורים לייצור החשמל ולהפצתו.  
עבודות מקצועיות במתכת המזכות במענק: מסגרות וריתוך, חרטות וכרסום, חשמלאות, מכונאות, מכשירנות ומשחיזנות.
עבודות מקצועיות בהלבשה המזכות במענק: חייטות ותפירה, גזרנות, תפירת עור. 

 

תחנות דלק:

כל עבודה בלתי מקצועית בתחנת דלק מזכה במענק למעט עבודת פקידות. לדוגמא: שטיפת מכוניות, תיקון תקרים, סיכאים ונהגי מכליות דלק.

אתרי בנייה:

כל עבודה באתר בנייה מזכה במענק, למעט עבודת פקידות. לדוגמא: עבודות במקצועות הבנייה באתר בנייה, גינון, חיבור בניינים חדשים לתשתיות, רשתות התקשורת והחשמל, עבודות עפר, סלילה וצביעת כבישים, הצבת עמודי תאורה, עבודות מדידה, בקרת איכות מטעם מכון התקנים, פוליש והדברה, שיפוץ בתים קיימים (כל עבודה הקשורה לשינוי במבנה המקורי).

בתי מלון:

כל עבודה בלתי מקצועית למעט עבודת פקידות. לדוגמא: מלצרות, חדרנות, טבחות, שטיפת כלים, עבודת ניקיון, צוות בידור, בל בוי, עובד בבריכה, מאבטח.

אתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה:

עבודה בלתי מקצועית באתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה מזכה במענק, לרבות עבודות ניקיון ולמעט עבודת פקידות. לדוגמא: עבודה במשתלות העוסקות בגידול צמחים ולא במכירה בלבד, ביערות קרן קיימת לישראל, חממות, בתי אריזה, חווה לגידול בעלי חיים, עבודת הדברה, אבטחה ושמירה.
בתחום זה ניתן לקבל מענק חלקי בגובה של 6,367 ₪ על 4 חודשי עבודה מלאים (100 ימי עבודה לפחות).
עבודה של 6 חודשים מלאים בתחום זה (150 ימי עבודה) תזכה כמובן בסכום המענק המלא.

טיפול באנשים עם מוגבלויות (סיעוד):

 

עבודה במתן טיפול וסיוע אישי לאנשים עם מוגבלויות, כלומר סיוע בביצוע פעולות היום-יום כגון: לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית; או השגחה ופיקוח על המטופל למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים. עבודות במשק הבית של אדם עם מוגבלויות אינן נחשבות כעבודה מזכה
טיפול באדם עם מוגבלויות בבית יזכה במענק אם מתמלאים 2 התנאים הבאים:
1.
למטופל יש רישיון להעסקת עובד זר
2.
המטופל הינו:

 • זכאי לגמלת שירותים מיוחדים מהביטוח הלאומי

 • ילד נכה שזכאי לגמלה מהביטוח הלאומי 

 • זכאי לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי

 • נכה הזכאי לתגמול לפי חוק הנכים של משרד הביטחון

 

טיפול וסיוע אישי לאנשים עם מוגבלויות השוהים במוסד יזכה במענק אם המוסד הינו:

 • בית חולים המיועד לאשפוז חולים סיעודיים, סיעודיים מורכבים, תשושי נפש או שיקומיים בלבד

 • מעון או חלק ממעון המיועד לאנשים עם מוגבלות פיזית או שכלית

 • מעון יום שיקומי

 • מוסד לטיפול סוציאלי, מוסד לטיפול רפואי או מוסד לטיפול משולב, מוסד לטיפול במשתמשים בסמים

 • מעון המופעל על ידי משרד הביטחון, המיועד לאנשים עם מוגבלות נפשית

 

מי שעבד באחד מהמוסדות הרשומים למעלה, צריך לצרף לתביעה למענק אישור העסקה בטיפול וסיוע אישי (טופס 1502).

שים לב

 לא תוכר עבודה של "בן משפחה" בטיפול באנשים עם מוגבלויות (אח/ות בן, בת, נכד/ה, דוד/ה ובני זוגם של כל אחד מאלה).

 
תנאים לקבלת מענק עבודה נדרשת

המענק ישולם בתנאי שמתקיימים כל 3 התנאים הבאים:

 1. סוג העבודה - עבדת בעבודה שהוכרה כנדרשת לעניין תשלום המענק בהתאם לרשימה ולהתניות שפורטו לעיל.

 2. מינימום תקופת עבודה - עבדת לפחות 150 ימי עבודה המתפרשים על לא פחות משישה חודשי עבודה. ניתן לפרוס את 150 הימים עד 12 חודשי עבודה ולא יותר מכך. חובה לסיים את העבודה עד שנתיים מיום סיום שירות החובה ועד שנתיים מיום סיום השירות הלאומי (ובלבד שביום תחילת העבודה הנדרשת הראשונה היית זכאי לדמי אבטלה).

 3. העבודה צריכה להיות במשרה מלאה (כנהוג בענף שבו אתה עובד, ככלל 8 שעות עבודה ביום), על-פי הנהוג במקום העבודה. על מנת להיות זכאי למענק ניתן לעבוד לדוגמא במשך 10 חודשים רצופים או לא רצופים על פני שנתיים מיום השחרור משירות חובה, 15 יום בכל חודש. לעומת זאת, אם תעבדו לדוגמא 10 ימים במשך 15 חודשים, לא תהיו זכאים למענק מאחר ותקופת עבודתכם הייתה גדולה יותר מ-12 חודשים.

שים לב
 1. אם תעבוד 150 ימים בפחות מ-6 חודשים מלאים, לא תהיה זכאי למענק. 

 2. זכאות לדמי אבטלה - אם תתחיל לעבוד בעבודה הנדרשת הראשונה, במהלך השנה הראשונה לשחרורך, עמידתך בתנאי זה מובטחת. ולכן המלצתנו לך היא להתחיל את העבודה הנדרשת בשנה הראשונה לשחרור, כדי להימנע מהתנאים הנדרשים למי שמתחיל את עבודתו בשנה השניה לשחרור.

 3. התחלת עבודה נדרשת לאחר שנה מיום השחרור: למי שהתייצב לראשונה בלשכת שירות התעסוקה עד לתאריך 31.3.2013. אם תתחיל לעבוד בעבודה הנדרשת הראשונה לאחר שחלפה שנה מיום שחרורך, יהיה עליך להוכיח לביטוח הלאומי, כי צברת לפחות 12 חודשי עבודה מלאים, מתוך 18 החודשים האחרונים (שנה וחצי) שקדמו לתחילת עבודתך הנדרשת הראשונה, רצופים או לא רצופים, אצל מעסיק אחד או יותר, בכל עבודה שהיא. במניין הוכחת חודשי השירות הנדרשים לצבירה, ניתן לכלול גם את השישה החודשים האחרונים מתקופת השירות הסדיר וכן את כל התקופות המילואים ב-18 החודשים.

 

בנושא הוכחת תקופת עבודה קודמת, חל שינוי הכפוף לכל מי שהחל בעבודה הנדרשת החל מתאריך 1.4.2013 וחלפה שנה מיום שחרורו במועד זה. השינוי הינו שיפור משמעותי לחיילים המשוחררים ורצוי להתעדכן בו בלינק המופיע בהמשך.
להלן קישור לתיקון החוק באתר המוסד לביטוח לאומי.

למשוחררים משירות קבע

תקופת שירותך בקבע נמנית כתקופת עבודה קודמת לצורך צבירת מספר הימים הנדרש לעניין זכאותך לדמי אבטלה.

מענק חלקי לעובדים בעבודה מועדפת

מי שעבד בעבודה נדרשת פחות מ-6 חודשים, יוכל, בתנאים מסוימים, להיות זכאי למענק חלקי. המענק יחושב באופן יחסי לפי מספר ימי העבודה בעבודה המועדפת. כדי להיות זכאים למענק חלקי, עליכם לענות על התנאים הבאים:

 1. מקצוע - אתה בעל מקצוע אזרחי מוכר ע"י משרד העבודה והרווחה כגון: מכונאי, חשמלאי, הנדסאי, טכנאי וכו', ועבדת בעבודה מועדפת שאינה במקצוע זה. דוגמא: אתה רשום בלשכת העבודה כמכונאי והסכמת לעבוד כמלצר בבית מלון.

 2. מרחק - אתה עובד בעבודה נדרשת במרחק של לפחות 60 ק"מ ממקום מגוריך על פי הרשום בתעודת הזהות, ומעסיקך אינו מספק לך מקום לינה מטעמו ללא תשלום, ואינו דואג להסעה יומית מביתך אל מקום העבודה ובחזרה.

 3. משך העבודה - כדי להיות זכאי למענק חלקי עליך לעבוד בעבודות המוכרות כעבודות מועדפות לפחות 25 ימי עבודה רצופים בתוך 21 החודשים הראשונים מיום שחרורך, או 3 חודשים רצופים בין החודש ה-22 ל-24 מיום שחרורך משירות חובה. בכל המקרים האלה, תהיה זכאי למענק חלקי בעד הימים שעבדת בעבודה מועדפת, כאמור, גם אם עבדת בעבודה זו פחות מ-6 חודשים, בתנאים שפורטו לעיל.

 4. להיות זכאים לדמי אבטלה (נדרש רק ממי שהתחיל לעבוד לאחר שחלפה שנה מהשחרור).

 

מענק מופחת למי שקיבל דמי אבטלה

אם קיבלת דמי אבטלה ב-11 החודשים שקדמו לתחילת עבודתך הנדרשת הראשונה, ישולם לך מענק בשיעור מופחת. ימי האבטלה בעבורם קיבלת תשלום יקוזזו מימי העבודה הנדרשת שצברת.
לדוגמא: אם צברת 150 ימי עבודה נדרשת וקיבלת דמי אבטלה מרביים בעבור 70 ימים, תקבל מענק מופחת בעבור 80 ימי עבודה נדרשת.

 
אופן הגשת תביעה למענק

תביעה למענק אפשר להגיש לאחר שסיימת לעבוד בעבודה הנדרשת 6 חודשי עבודה מלאים לפחות, ולא יאוחר מ-42 חודשים מיום שחרורך מהשירות הצבאי הסדיר/שירות לאומי. אם תגיש את התביעה לאחר מועד זה, לא תהיה זכאי לתשלום המענק.
לטופס התביעה יש לצרף צילום של תעודת השחרור משירות סדיר ולהקפיד שבגב הטופס יציין המעסיק, במקום המיועד לכך, את סוג העבודה והתפקיד שבוצע ומספר ימי העבודה בכל חודש. 

לתשומת לבך,

בחוק זה עשויים לחול שינויים הן בתחומי העיסוק והן בשיעור המענק. המוסד לביטוח לאומי הינו הגוף היחיד המוסמך לקבוע את זכאותך למענק, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק. לעדכונים, מוצע כי תפנה לאתר המוסד לביטוח לאומי.

לינק לטופס התביעה.

חוברת הסברה
המוסד לביטוח לאומי הפיק חוברת הסברה מפורטת לעניין תנאי הזכאות למענק עבודה נדרשת, הכוללת דוגמאות רבות לסוגי העבודות שמוכרות ושאינן מוכרות כעבודה נדרשת. אם יש לך עניין בחוברת זו, תוכל לקבלה בלשכות להכוונת חיילים משוחררים או בסניפי המוסד לביטוח לאומי.