דמי אבטלה

דמי אבטלה מוענקים על מנת להבטיח הכנסה למי שמוחסר עבודה עד אשר ימצא תעסוקה.

זכאות לדמי אבטלה בשנה הראשונה לשחרור

חיילים, חיילות ומי שסיימו 24 חודשי התנדבות בשירות הלאומי, על מנת להיות זכאים לדמי אבטלה, יהיה עליכם לעבוד לפחות 6 חודשים מלאים (רצופים או לא רצופים) במהלך השנה הראשונה לשחרורכם. דמי האבטלה ישולמו ע"פ שכרכם לפני תקופת האבטלה ולתקופה של 70 ימים לכל היותר ובכל מקרה לא יפחתו מהסכום המזערי הקבוע בחוק לחייל - 109 ₪ ליום (החל מ-01.04.2015).
למחשבון חישוב דמי האבטלה על פי הנתונים האישיים.

זכאות לדמי אבטלה לאחר שנה מסיום השירות

לאחר שחלפה שנה מיום השחרור תהיה זכאי לדמי אבטלה רק אם תוכיח שעבדת כשכיר בכל עבודה שהיא 12 חודשים מלאים מתוך 18 החודשים שקדמו ליום התייצבותך בלשכת שירות התעסוקה. חשוב לדעת - על פי החוק, ימי שירותך בשירות סדיר או במילואים, ימנו כימי עבודה. תקופת הזכאות המירבית לקבלת דמי אבטלה הינה 50 ימים וסכום דמי האבטלה לא יופחתו מ-109 ₪ ליום.

מצ"ב טבלה המסכמת את זכאות דמי האבטלה:  

​ ​
זכאות לדמי אבטלה

בשנה הראשונה לשחרור

מהשנה השנייה לשחרור ואילך

תקופת העבודה המחויבת לפני ההתייצבות בשירות התעסוקה

6 חודשים

מ-6 חודשים ועד 12 חודשים

מירב תקופת הזכאות

70 ימים

50 ימים

סכום הזכאות לדמי אבטלה

חישוב לפי שכר בששת החודשים הקלנדריים האחרונים ולא פחות מ-109 ₪ ליום.

חישוב לפי שכר בששת החודשים הקלנדריים האחרונים ולא פחות מ-109 ₪ ליום.

 
  

למוסד לביטוח לאומי יש זכות להפחית את ימי האבטלה המגיעים לך ואף להקפיא את הזכאות לדמי אבטלה עקב סירוב מרצון לקבל הצעת עבודה או עקב הפסקת עבודה מרצון.

הכשרה מקצועית המזכה בדמי אבטלה


השתתפות בקורס יום להכשרה מקצועית מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והמסחר במהלך השנה הראשונה לסיום השירות, מקנה זכאות לקבלת דמי אבטלה לתקופה שבין 70 ל-138 ימים (תלוי במספר שנות הלימוד) ללא צורך בתקופת עבודה קודמת לפני ההצטרפות לקורס. כמו כן, התפטרות של חייל משוחרר לצורך לימוד הכשרה מקצועית מהווה התפטרות מוצדקת לעניין קבלת דמי אבטלה.

להגשת בקשה לתביעת דמי אבטלה דרך האתר של ביטוח לאומי לחצו כאן​


חשוב לדעת

למוסד לביטוח לאומי יש זכות להפחית את ימי האבטלה המגיעים לך ואף להקפיא את הזכאות לדמי אבטלה עקב סירוב מרצון לקבל הצעת עבודה או עקב הפסקת עבודה מרצון.