תשלומי דמי ביטוח לאומי

תשלומי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

כל תושב ישראל בן 18 ומעלה מבוטח במוסד לביטוח לאומי, חייב לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות וחייב להיות רשום באחת מקופות החולים לפי בחירתו.
חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי זכאים לפטור בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות ב-2 החודשים הראשונים שלאחר תום השירות החל מה-01.01.2015. 
הפטור ניתן רק לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי אשר אינם עובדים.

המוסד לביטוח לאומי יפעיל את הפטור מדמי הביטוח באופן רטרואקטיבי לכל מי שהשתחרר החל מיום 01.01.2015. הפטור יוענק לכל מי ששירת שירות סדיר לתקופה של לפחות שני שלישים מהתקופה בה הוא מחויב לשרת לפי חוק שירות הביטחון, (ובלבד שלא שוחרר בשל אי התאמה שיש עמה התנהגות רעה חמורה) וכן יוענק הפטור למי ששוחרר מטעמי בריאות או מחמת נכות לפי חוק הנכים. הפטור תקף גם למי ששירת במשך תקופה של שנתיים לפחות בשירות לאומי-אזרחי או בשירות לאומי בהתנדבות.

קופות החולים חייבות לספק לתושבים "סל שירותי בריאות" המציע מגוון שירותים רפואיים חיוניים. הן גם רשאיות להציע "ביטוח משלים", שירותים רפואיים שאינם כלולים בסל הבריאות הבסיסי.
לאחר השחרור יש לפנות לסניף קופת החולים בה הינך רוצה להיות חבר ולהירשם.


הסדרי תשלום ביטוח לאומי

בזמן שירותך הצבאי שולמו עבורך דמי ביטוח לאומי. לאחר סיום השירות עליך לשלם את דמי הביטוח הלאומי באופן הבא:

  1. עובד שכיר - תשלום באמצעות ניכוי מהשכר

  2. עובד עצמאי, בלתי מועסק ושאינו מקבל דמי אבטלה או מי ששוהה בחו"ל - הסדרת תשלום באופן עצמאי למוסד לביטוח לאומי

  3. סטודנט במוסד מוכר להשכלה גבוהה - תשלום באמצעות שוברים המגיעים לביתך

  4. מובטל - תשלום באמצעות ניכוי מדמי האבטלה


חשוב לדעת 

להקפיד על תשלום דמי הביטוח הללו גם בעת נסיעה ממושכת לחו"ל כדי לשמור על רצף הזכויות ולהימנע מקנסות, ריביות והצמדה.