על הזכויות הנוספות

משרדי ממשלה/מוסדות ציבוריים שונים, מעניקים לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי, מגוון הטבות וזכויות נוספות בתקופות שונות לאחר סיום השירות.

בפרק זה פירטנו לנוחיותכם את ההטבות והזכויות המגיעות לכם מגופים אלו.

שימו לב כי התכנים המפורטים מובאים כשירות לציבור החיילים המשוחררים ומסיימי שירות לאומי - אזרחי והינם בסמכות ואחריות המוסד לביטוח לאומי/מס הכנסה/קופות החולים לפי העניין. ​

בכל מקרה של שוני בין הכתוב כאן ובין הוראות הגופים המעניקים את השירות/הטבה - יקבעו האחרונים.