חוק קליטת חיילים משוחררים

החוק לקליטת חיילים משוחררים – מהו?

חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד- 1994:
באפריל 1994 נחקק על-ידי הכנסת החוק לקליטת חיילים משוחררים. חוק זה נועד לסייע לחיילים/ות המשתחררים משירות חובה בתחילת דרכם בחייהם באזרחות.

אוכלוסיית הזכאים*:
מיהו "חייל משוחרר" הזכאי להטבות על פי החוק?
1.
 חייל משוחרר הוא מי שהשלים לפחות 12 חודשי שירות (או פחות מכך אם שוחרר מטעמי בריאות) בצה"ל, במשטרה, במג"ב, בשב"ס, בשירות מוכר אחר וכן בשירות אזרחי-לאומי.
2.
 זכאותו של חייל משוחרר להטבות מהקרן לקליטת חיילים משוחררים נקבעת בהתאם למשך השירות שביצע ולאופי השירות (לוחם, תומך לחימה, אחר).

*חייל בשירות צבא קבע הינו חייל משוחרר, כל עוד לא חלפו 5 שנים מיום שחרורו משירות חובה בצה"ל .

נוסח החוק המלא

בחודש יולי 2017 הוכנסו תיקונים שונים לחוק המקורי.
(תיקון 19) התשע"ז-2017.  
האגף והקרן לחיילים משוחררים נערכים בימים אלו ליישום סעיפי החוק ומימוש ההטבות.