חיילים בודדים: סיוע בשכר דירה מכספי עיזבונות המדינה

מענק סיוע בשכר דירה מעיזבונות המדינה לחיילים משוחררים שהוכרו כבודדים עד לתום השירות הצבאי (ולא בני שליחים) שהשתחררו מעל שנה.

 קהל היעד:
 • המענק מיועד לחיילים שהוכרו כבודדים בעת שירותם הצבאי עד לשחרורם, והיו זכאים לקבלת סיוע בשכר דירה בעת שירותם

 • חיילים משוחררים בודדים שלא קיבלו מענק שכר דירה בעבר

 • מתגוררים בישראל

 • חיילים משוחררים בודדים מעל שנה מיום השחרור

 • חיילים משוחררים בודדים פחות משנה מיום השחרור יכולים לבדוק זכאותכם למענק "סיוע בשכ"ד לבודדים בשנה הראשונה לשחרור"

 • מי ששוכר דירה וחוזה השכירות עם יתרה ל-3 חודשים לפחות מיום הגשת הבקשה, חתום ונושא את שם מבקש המענק (לא יתקבל חוזה שכירות שבעל הדירה הוא קרוב ממעגל ראשון – אח/אחות/אם/אב)

 • המענק אינו מיועד למי שהוכרו בודדים "בני שליחים"

מועד תחילת הרשמה: 22/01/2018
מועד סיום הרשמה: 01/03/2018
מועד אחרון לאימות מסמכים: 01/03/2018
סכום המענק: 5,000 ש"ח

 

לתשומת לבכם,
 • לאחר ההרשמה ולהשלמת תהליך הבקשה, נדרש לבצע אימות מסמכים במחוזות או במרכזי הצעירים

 • מספר המענקים – 224 מענקים

 • הסיוע ייתנן למי שעונה לתנאים הנדרשים והמציג את המסמכים הנדרשים במועד ועד למיצוי הכספים

 • להרשמה

 

מסמכים נדרשים שיש להציג במחוז לאחר ההרשמה באתר:
 • חוזה שכירות עם יתרת 3 חודשים לפחות מיום הגשת הבקשה, חתום ונושא את שם מבקש המענק מבעל הנכס בלבד (לא ניתן לקבל חוזה שכירות שבעל הנכס לא הוא זה שמשכיר למשוחרר ישירות)
   שימו לב - לא יתקבל חוזה שכירות שבעל הדירה הוא קרוב ממעגל ראשון – אח/אחות/אם/אב

 • טופס תשלום חשבון ארנונה/אישור תשלום חשבון חשמל עדכני המציין את כתובת הנכס המושכר

 • צילום ברור וקריא של פרטי חשבון הבנק הכולל שם מלא,  ת.ז ופרטי חשבון בנק – צילום צ'ק (מבוטל)/מסמך רשמי מהבנק על אישור ניהול חשבון/ צילום כרטיס אשראי (ללא המספר) הכולל שם מלא ות.ז.

 • צילום ת.ז. כולל הספח של מגיש הבקשה

 • שימו לב, עליכם למלא את פרטי חשבון הבנק שלכם באתר בלשונית עדכון פרטים אישיים ולצלם את המסך. את צילום המסך יש לצרף לשאר המסמכים

 

אופן הגשת הבקשה
להלן השלבים להגשת הבקשה למענק:

שלב 1:

הרשמה להטבה

שלב 2: 
 • יש לבחור את ההטבה "מענק סיוע בשכר דירה לחיילים משוחררים בודדים" ולבצע הרשמה

 • יש למלא את כל השדות הנדרשים בטופס. כולל פירוט סיבת הפניה

 • יש להכנס ללשונית "עדכון פרטים אישיים" ולמלא את פרטי חשבון הבנק הנוכחי אליו יועבר המענק, במידה ותמצאו זכאיים לו (חשוב! נא להזין את מספר החשבון ללא מרווח תווים וללא אפסים מקדימים)

 • יש לוודא תקינות המידע שהזנתם, לפני שליחת הבקשה

 • לתשומת לבכם, ניתן לעדכן הפרטים בכל עת, כל עוד לא לחצתם על כפתור שליחת הבקשה. לאחר שליחת הבקשה, ניתן יהיה לעדכן המידע שנקלט במערכת רק באמצעות נציג האגף והקרן, בעת אימות הנתונים במחוז הקרוב אליכם

 • לאחר שליחת הבקשה, תועבר אליכם הודעה לאזור האישי עם רשימת המסמכים הנדרשים להצגה במחוז ההכוונה הקרוב או באמצעות מרכז הצעירים הקרוב אליכם. יש להגיע למחוז/מרכז עם כל המסמכים הנדרשים מצולמים 


שלב 3:

לאחר ביצוע אימות למסמכים אשר הצגתם במחוז או במרכז הצעירים, תישלח אליכם הודעה לאזור האישי.

לתשומת לבכם,

באחריותכם לבדוק את ההודעות המופיעות באזור האישי שלכם ולפעול בהתאם להנחיות המופיעות בהן. האגף והקרן לחיילים משוחררים לא יהיו אחראים על הודעות שלא נקראו או הנחיות שלא בוצעו.

שימו לב

חלוקת המענקים תתאפשר עד תום מועד ההרשמה או עד סיום הכספים שהוקצו לכך, המוקדם מבינהם.
אין בהגשת הבקשה משום התחייבות או מחויבות להענקת המענק החד-פעמי בפועל.