סיוע בשכר דירה לחיילים בודדים משוחררים

חיילים בודדים משוחררים יקרים,
כהוקרה על שירותכם בצה"ל ובמטרה לסייע בשנה הראשונה לשחרורכם, האגף והקרן לחיילים משוחררים, יעניקו לכם סיוע עבור שכר דירה, בסכום של עד 12,000 ₪ ! (עד 1,000 ₪ לחודש למשך של עד 12 חודשי שכירות רצופים)

הסיוע יינתן כנגד הצגת חוזה שכירות, מסמכים רשמיים נוספים ועמידה בקריטריונים הנדרשים.

מי זכאי להטבה זו?
 • חיילים משוחררים שהוכרו בודדים עד לתום השירות ואינם בני שליחים

 • חיילים משוחררים בודדים שהשתחררו החל מ 12/7/17 (מי שהשתחררו בין התאריכים 12/8/16 עד 11/7/17 יקבלו ההטבה בהתאם לטבלה המופיעה מטה)

 • בעלי תעודת "שחרור בכבוד"

 • חיילים משוחררים בודדים, שהיו זכאים במהלך השירות לסיוע בדיור

 • חיילים משוחררים בודדים, בשנה הראשונה לשחרורם משירות חובה

 • חיילים משוחררים בודדים, הגרים ושוכרים דירה בישראל ומציגים חוזה שכירות על שמם מבעל הנכס בלבד

 • חיילים בודדים משוחררים שנרשמו והציגו חוזה שכירות, בשנה הראשונה לשחרורם

 
מסמכים נדרשים:
 • חוזה שכירות על פי התנאים המופיעים בתנאי הסף

 • אישור תשלום חשבון חשמל/ארנונה/מים, על הנכס המופיע בחוזה

 • תדפיס פרטי חשבון בנק/אישור ניהול חשבון/צילום צ'ק/צילום אשראי, על שם החייל הבודד המשוחרר

 • צילום תעודת זהות

 • טופס הצהרה "הצהרה לשכר דירה-חיילים בודדים", חתום (מופיע באתר זה, גם בלשונית "טפסים")

הבהרות
  • לא יתקבל חוזה שכירות,  שהחייל הבודד הינו דייר משנה (לא ניתן לקבל חוזה שכירות שבעל הנכס לא הוא זה שמשכיר לחייל המשוחרר ישירות)

  • לא יתקבל חוזה שכירות שבעל הדירה הוא קרוב משפחה ממעגל ראשון – אח/אחות/אם/אב

  • לימודים במכינה קדם אקדמית והמקבלים דמי קיום - חיילים משוחררים בודדים, הלומדים במכינה/מתכוננים ללמוד במכינה וקיבלו/יקבלו סיוע בדמי קיום במכינה -  אינם זכאים להטבה זו, במקביל לשנה בה מקבלים דמי הקיום במכינה

  • יש להרשם להטבה זו, בשנה הראשונה לשחרור ולהציג חוזה שכירות מהשנה הראשונה לשחרור

 


קביעת סכום הזכאות הינו בהתאם לנתונים הבאים:
 • מועד השחרור

 • גובה תשלום שכר הדירה החודשי, המשולם בפועל

 • מספר חודשי השכירות, מיום השחרור

 • קבלת סיוע כספי בשכר דירה מגורם אחר (משרד הקליטה, עיזבונות המדינה, צה"ל- לאנשי קבע וכד'. במקרה כזה, יקוזז סכום הסיוע הכספי, מהסיוע החודשי הניתן עבור הטבה זו)

 • לינה בבית החייל לאחר השחרור – תקופת הלינה בבית חייל, לאחר השחרור ובאישור לשכות האגף, תקוזז מתקופת הזכאות, בהטבה זו

 • חיילים בודדים משוחררים, שמועד שחרורם שונה מהמועדים הרשומים מעלה, אינם נכללים בהטבה זו ויכולים להגיש בקשה לקבלת סיוע בשכר דירה, מכספי עיזבונות המדינה

 

 

אופן העברת הכספים ומועד התשלום:
 • סכום הסיוע יועבר לזכאים, ישירות לחשבון הבנק

 • חשבון הבנק צריך להיות על שם הזכאי בלבד

 • התשלום בפועל, יועבר ב 2 פעימות (עד 6,000 ₪ בכל פעימה)

 • תשלום הפעימה השנייה, יועבר לאחר 6 חודשים מקבלת הפעימה הראשונה העברת התשלום כרוכה בבדיקה נוספת של המסמכים (אימות נתונים בלשכות), עבור פעימה זו

 

חיילים משוחררים אשר השתחררו בין התאריכים 12/8/16 עד 11/7/17 יוכלו לקבל סיוע בהתאם לטבלת הזכאות שלהלן:

חודש שחרורחודשי הזכאות​​תקרת הזכאות
2.177​7,000
3.178​8,000
4.179​9,000
5.1710​10,000
6.1711​11,000
7.1711​11,000

 

 

הרשמה להטבה
לצורך מימוש ההטבה, יש להיכנס ל"אזור האישי" באתר:
  1. בלשונית מלגות יש לבחור את ההטבה הרלוונטית, בהתאם למועד שחרורך  

  2. יש למלא בדף ההרשמה להטבה, את כל השדות הנדרשים, כולל פרטי חשבון הבנק שעל שמך

  3. לאחר שליחת הבקשה וסיום ההרשמה באתר, תקבל באזור האישי, הודעה על המסמכים הנדרשים אותם עליך להגיש בלשכת ההכוונה/מרכז צעירים אותו בחרת בדף ההרשמה. כמו כן, עליך להוריד טופס הצהרה מהאתר (נמצא בלשונית "טפסים") ולצרפו לשאר המסמכים

 

ההטבה מוענק בהתאם לתיקון 'חוק קליטת חיילים משוחררים' (תיקון 19) התשע"ז-2017