שירות לאומי-אזרחי

מסיימי שירות לאומי-אזרחי יקרים, כאשר אתם עושים את הצעדים הראשונים אל עבר עתידכם - אנחנו כאן בשבילכם.

מעמדו וזכאותו של מסיים שירות לאומי-אזרחי מוגדרים בחוק קליטת חיילים משוחררים. על פי חוק זה, "חייל משוחרר" הוא מי שהשלים לפחות 12 חודשי שירות (או פחות מכך אם שוחרר מטעמי בריאות) בצה"ל, במשטרה, במג"ב, בשב"ס, בשירות מוכר אחר וכן בשירות אזרחי-לאומי.
זכאותו של חייל משוחרר לזכויות והטבות מהאגף והקרן לקליטת חיילים משוחררים נקבעת בהתאם למשך השירות ולאופי שירותו (לוחם/תומך לחימה/ אחר). לעניין זה נקבע, כי אופי השירות של מסיים השירות הלאומי-אזרחי הינו "אחר".

לנוחותכם, מידע על כל הזכויות וההטבות המיועדות עבורכם:

חוברת מידע והכוונה למסיימי שירות לאומי-אזרחי.