כנסים וסדנאות

צה"ל, יחד עם האגף והקרן לחיילים משוחררים ושותפים נוספים,​ מקיימים מדי שנה כנסים וסדנאות לחיילים לקראת שחרור, במטרה להכין אתכם, המשתחררים, לקראת האזרחות ולפרוס בפניכם את מגוון הזכויות, ההטבות והשירותים המגיעים לכם.

כנס משתחררים - הכנס המרכזי המתקיים שלוש פעמים בשנה, בו כל המשתחררים מוזמנים ליטול חלק על פי מחזורי השחרור. בכנס מוזמנים המשתתפים ​ל​הרצאה ​בנושא הזכויות וההטבות המגיעות להם מטעם האגף והקרן לחיילים משוחררים וכן להתרשם מיריד בנושאי לימודים, תעסוקה והכשרה מקצועית כהכנה לקראת צאתם לאזרחות.

סדנאות ההכנה לקראת שחרור - נערכות ללוחמים, חיילים בודדים, תושבי הפריפריה ולאוכלוסיות ייחודיות במטרה להקנות להם כלים לקראת צאתם לאזרחות.

הזימונים לכנס המשתחררים ולסדנאות המשתחררים נשלחים לפני השחרור לשלישות היחידה ע"י צה"ל ובאחריותו.

ימי מפגש/עיון למסיימי השירות הלאומי-אזרחי - מנהלת השירות הלאומי, העמותות והאגודות המפעילות את מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי, מארגנות ומקיימות ימי עיון/מפגש שנתיים, אליהם מוזמנים נציגי האגף והקרן למתן הרצאה בנושא הזכויות וההטבות להם זכאים מסיימי השירות.