איך מממשים את הפיקדון?

ב-5 השנים הראשונות שלאחר השחרור:

 • בחרו מטרה מתוך 6 המטרות למימוש הפיקדון האישי (כולו או חלקו)

 • הורידו את טופס "בקשה למשיכת כספים מפיקדון אישי"

 • בדקו בטופס מהם המסמכים הנלווים שיש לצרף לצורך מימוש המטרה שבחרתם

 • פנו לאחד מסניפי בנק הפועלים או לאומי עם הטופס, המסמכים הנלווים המפורטים בו, תעודת זהות עם ספח ותעודת שחרור/דרכון/רישיון נהיגה, ומשכו את כספי הפיקדון האישי או חלקו

 • במקרה של בעיה במימוש הפיקדון בבנק יש לפנות למרכז שירות הטלפוני של האגף בטלפון 03-7776770

 

 לאחר 5 שנים:

 • הורידו את טופס "בקשה למשיכת כספים מפיקדון אישי"

 • פנו לאחד מסניפי בנק הפועלים או לאומי עם הטופס, תעודת זהות עם ספח ותעודת שחרור/דרכון/רישיון נהיגה, ומשכו את כספי הפיקדון האישי או חלקו

 

שימו לב

יש לכם שנתיים נוספות בלבד כדי למשוך את הפיקדון. לאחר 7 שנים ממועד סיום השירות, הפיקדון ייסגר ולא ניתן יהיה למשוך יותר מכספי הפיקדון.

חשוב לדעת:
 • כספי הפיקדון ישמרו עבורכם החל מחודש ממועד סיום שירות החובה, בכל אחד מסניפי בנק הפועלים או בנק לאומי לפי בחירתכם (גם אם חשבונכם האישי מנהל בבנק אחר!)

 • לכל מטרה יש לצרף את המסמכים הייעודיים לה. את הפירוט וההנחיות המדויקות להגשת המסמכים ניתן לראות בטופס ”בקשה למשיכת כספים מפיקדון אישי"

 • אם התחלתם לממש חלק מכספי הפיקדון באמצעות אחד הבנקים לאומי או פועלים, תוכלו להמשיך ולממש את יתרתו בכל אחד מסניפיו של אותו בנק בלבד

 • כספי הפיקדון האישי ניתנים למימוש בתחומי מדינת ישראל בלבד

 • אם תטוסו לחו"ל לתקופה ממושכת, באפשרותכם להשאיר בישראל ייפוי כוח לאדם מטעמכם למשיכת כספי הפיקדון עבורכם, או לשלוח מחו"ל לארץ, לאדם מטעמכם, ייפוי כוח שנערך בקונסוליה או בפני נוטריון מקומי בחו"ל

 

חזרה לעמוד 6 המטרות לשימוש בכספי הפיקדון