מימוש הפיקדון האישי לאחר 5 שנים

בתום 5 השנים הראשונות ממועד סיום שירותכם, יש לכם עוד שנתיים נוספות בלבד כדי למשוך את כספי הפיקדון או יתרתו, לכל שימוש שתבחרו וללא כל תנאי.

למימוש, עליכם להוריד את טופס "בקשה למשיכת כספים מפיקדון אישי", להצטייד בתעודת זהות עם ספח ובתעודת שחרור/דרכון/רישיון נהיגה ולגשת לאחד מסניפי בנק לאומי או הפועלים.

שימו לב

לאחר 7 שנים ממועד סיום השירות, הפיקדון ייסגר ולא ניתן יהיה למשוך יותר מכספי הפיקדון.

איך מממשים את הפיקדון?