כיצד מחושבים מענק השחרור והפיקדון?

גובה מענק השחרור והפיקדון האישי המגיעים לכם, נקבע על פי חודשי הזכאות שצברתם וסוג השירות שביצעתם: לוחם, תומך לחימה או 'אחר' (כינוי בחוק לכל מי שאינו לוחם או תומך לחימה ועבור מסיימי השירות הלאומי-אזרחי). ​

תקופת הזכאות מחושבת לפי מספר החודשים בהם שירתם בפועל בשירות חובה*, אך ללא תקופות בלתי נמנות המוגדרות בחוק.

*כולל תקופת שס"ן (שירות סדיר נוסף) ותקופת של"ת (שירות ללא תשלום). השל"ת יכול להשלים את תקופת הזכאות ל-36 חודשים לחייל ו-24 חודשים לחיילת.

שימו לב!

חודשי ההכשרה הצבאית בתחילת השירות (הטירונות), מסווגים בדרך כלל ע''י צה''ל כסוג שירות שונה מאופי השירות שבוצע בפועל; 4 חודשי ההכשרה הצבאית של לוחמים מסווגים כסוג שירות "תומך לחימה", ו-2 חודשי ההכשרה של תומכי לחימה מסווגים כסוג שירות "אחר".

 

חיילים משוחררים: צה"ל מעביר לאגף ולקרן דיווח בנוגע למשך ולסוג השירות שבוצע בפועל. במידה והדיווח אינו תואם את סוג או את משך השירות, ניתן להגיש ערעור על דיווח זה אצל קצין פניות הציבור בצה"ל: באתר האינטרנט של אכ"א או בטלפון: 1111.

בני שירות לאומי-אזרחי: הדיווח לאגף ולקרן לחיילים משוחררים על סיום השירות ופרטי חשבון הבנק, מתקבל ע"י רשות השירות הלאומי-אזרחי. לכן, בסמוך לסיום השירות יש לוודא מול העמותה/רשות השירות הלאומי-אזרחי כי הפרטים הועברו.