הכשרות שירות התעסוקה

האגף להכשרה ולפיתוח כוח-אדם במשרד הכלכלה, מציע באמצעות שירות התעסוקה לכלל דורשי העבודה, בהם גם לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי, מגוון רחב של קורסים לרכישת מקצוע. ​

הקורסים מתקיימים במרכזי ההכשרה של משרד העבודה ובבתי ספר מקצועיים בכל רחבי הארץ בתחומים כגון: בניין, רכב, מחשבים, אירוח, תחזוקה, טקסטיל ועוד.
חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי, יכולים לפנות לשירות התעסוקה במהלך השנה הראשונה לשחרורם משירות החובה/סיום שירות, ולהירשם לקורסים אלו. הקורסים מסובסדים ומחיר ההשתתפות מותנה בסוג הקורס.
הסיוע למימון הקורס ניתן ללא צורך בתקופת עבודה קודמת.

שימו לב

חיילים משוחררים וכן מסיימי שירות לאומי-אזרחי שהשלימו 24 חודשי שירות ויתקבלו בשנה הראשונה לשחרור לאחד מהקורסים המוצעים על ידי משרד הכלכלה, יוכלו להגיש בקשה לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה במוסד לביטוח לאומי בתקופת ההכשרה.

שימו לב 

הקורסים משתנים מעת לעת. לקבלת מידע מפורט על קורסי ההכשרה, תנאי הקבלה או עלותם, ניתן לפנות ליועצי התעסוקה בלשכות שירות התעסוקה הקרובות למקום מגוריכם.

לרשימת הקורסים המקצועיים ומוסדות הלימוד ברחבי הארץ המאושרים ע"י משרד הכלכלה לצורך מימוש הפיקדון לחיילים משוחררים ולמסיימי שירות לאומי-אזרחי.