טכנאים מוסמכים והנדסאים

העולם הטכנולוגי המתפתח, יוצר ביקוש לאנשי מקצוע טכנולוגיים במגוון תחומים מעניינים ומאתגרים, ומייצר הזדמנויות תעסוקה והשתלבות מיטבית במשק הישראלי. מתוך הכרה בחשיבות עידוד הלימודים הטכנולוגיים, החליטו האגף והקרן לסייע לאוכלוסיית החיילים המשוחררים ומסיימי השירות הלאומי-אזרחי במימון שכר הלימוד במכללות המוכרות על ידי המכון הממשלתי להכשרה (מה"ט).

מי זכאי לסיוע?

כלל החיילים המשוחררים ומסיימי השירות הלאומי אזרחי המעוניינים בלימודי טכנאים או הנדסאים, זכאים מטעם האגף והקרן לסיוע כספי במימון לשכר הלימוד השנתי, ללא התניה במצב כלכלי. המימון, נכון לשנת הלימודים תשע"ח, הינו בגובה של 100% משכר הלימוד המתוקצב ומאושר ע"י מה"ט (ע"פ המסלול), עבור השנה הראשונה והשנה השנייה ללימודים.
בעת ההרשמה, יידרש הסטודנט לתשלומי חובה המותרים לגביה ע"י מה"ט בגין בחינות, פרויקט וכו'. תשלומים אלו ניתן לשלם באמצעות הפיקדון.  

סיוע זה הינו נוסף על כספי הפיקדון האישי העומדים לרשותך. הסיוע הכספי מועבר ישירות למכללה הטכנולוגית עבור החימ"ש ומותנה בנוכחות בפועל. אם התלמיד נושר מהלימודים, כל חובותיו כלפי המכללה לפי תקנון מה"ט ישולמו ע"ח החימ"ש.

באילו מסלולים ניתן הסיוע?
  • מכינת קדם הנדסאים/טכנאים א' - בכל מקצועות הלימוד

  • הנדסאים/טכנאים שנה א' - בכל המקצועות

  • הנדסאים שנה ב' - בכל מקצועות הלימוד. החלטה זו לגבי שנה ב', תקפה לשנת הלימודים תשע"ח בלבד בשלב זה. לגבי המשך מימון שנה ב' בשנות הלימודים הבאות - תצא הודעה בהמשך

  • לימודי מסלול משולב (הנדסאים) יום וערב - מימון שנה ראשונה ושניה בלבד, בכל מקצועות הלימוד


אופן קבלת
המימון 

לשם קבלת המימון, נדרש למסור את פרטיכם האישיים במזכירות המכללה בה בחרתם ללמוד. הקרן תעביר את התשלום ישירות למוסדות הלימוד, לאחר קבלת דיווח אודות הנוכחות בשיעורים. (נדרשת נוכחות של 80% בשיעורים).

משך הזכאות להטבה 

הסיוע במימון הלימודים ניתן כל עוד החייל המשוחרר החל את לימודיו כזכאי עפ"י הגדרת 'חוק חיילים משוחררים' (לא חלפו 5 שנים מסיום השירות ביום שבו החל החייל את לימודיו במכינה טכנולוגית או במסלול ההנדסאי), כל עוד נשמר הרצף הלימודי.

שימו לב!! המימון הינו חד פעמי לכל שנת לימוד, מכללה, מגמה ומסלול. אין מימון חוזר במקרה של שינוי מסלול, מכללה, נשירה או אי עמידה בתנאי המעבר לשנת הלימודים הבאה (מקרה של חזרה על שנה/סמסטר).
 

גובה הסיוע ומשך הזכאות עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטות הנהלת הקרן לקליטת חיילים משוחררים.
  
מתן ההטבות כפוף לעמידה בקריטריונים שונים הנקבעים מעת לעת ע"י המרכז להכשרה טכנולוגית מה"ט.

משך הלימודים
  • לימודי טכנאים מוסמכים בלימודי יום - שנה אחת

  • לימודי מכינה טכנולוגית להנדסאים - שנה אחת

  • לימודי הנדסאים בלימודי יום - 2 עד 3 שנים (מימון לשנים א' וב' בלבד) 

  • לימודי מסלול טכנאים מוסמכים (משולב) יום/ערב - שנתיים

  • לימודי מסלול משולב (הנדסאים) יום וערב - 3 שנים (מימון לשנים א' וב' בלבד) 

  • המכינה מעניקה הכשרה למועמדים שלא עומדים בתנאי הקבלה לבית הספר להנדסאים. עמידה בבחינות הגמר של המכינה הטכנולוגית להנדסאים מחליפה את הדרישה לתעודת בגרות, והיא התנאי היחיד לקבלה ללימודי הנדסאים וטכנאים.

 

עולים חדשים זכאים להטבות ומלגות נוספות מטעם משרד הקליטה.

ישנן אוכלוסיות ייחודיות הזכאיות להטבות ומלגות נוספות מטעם מה"ט - יש לפנות דרך מזכירות המכללה.
סיוע משלים לסטודנטים עולים חדשים ויוצאי אתיופיה יינתן ע"י משרד הקליטה - יש לפנות למינהל הסטודנטים.