הכשרות בבתי ספר פרטיים

קורסים והכשרות מקצועיות בבתי ספר פרטיים

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי יכולים לקבל הכשרה מקצועית במגוון קורסים בבתי ספר פרטיים מורשים ולממנם באמצעות כספי הפיקדון, בתנאי שמוסד הלימודים מוכר לצורך זה ע"י משרד הכלכלה/משרד התיירות/משרד הבריאות/משרד החינוך - לפני העניין.

שים לב

רשימת הלימודים משתנה מעת לעת, לכן יש לוודא שלמוסד הלימודים אישור הגורם המוסמך כאמור, המאשר שהקורס או המסלול מוכר לצורך מימוש הפיקדון. 

לרשימת מוסדות הלימוד המוכרים למימוש פיקדון.