מידע למעסיקים

​​​האגף והקרן לחיילים משוחררים מסייעים במציאת עבודה לחיילים משוחררים עד 5 שנים מיום סיום השירות בחובה.

במידה והנך מעסיק המעוניין להציע משרות לחיילים משוחררים, הנך מוזמן למלא טופס הצעת עבודה לחיילים משוחררים.

האגף והקרן יפרסמו משרות העומדות בקריטריונים אשר נקבעו כמתאימים לפרסום בקרב החיילים המשוחררים - פרטים נוספים מופיעים בטופס הפניה.
חלק מהמשרות יפורסמו באתר בדף "הצעות עבודה נבחרות" אליו מורשים להכנס חיילים משוחררים בלבד.

אין הבטחה לפרסם/ לשווק/ לדוור משרה והדבר נתון לשיקול דעתו של האגף והקרן לחיילים משוחררים.