הגשת בקשה/תביעה לועדת התעסוקה

​  

חייל מילואים - הגשת תביעה לועדת התעסוקה

הגשת תביעה לועדת התעסוקה באמצעות עו"ד מומחה בדיני עבודה ובמימון מלא של משרד הביטחון, מתבצעת ע"ג טופס "בקשה לסיוע משפטי לחייל מילואים"  יש למלא הטופס, לצרף מסמכים נדרשים ולשלוח למוקד המילואים בכתובת: moked_miluim@mail.idf.il   

במידה ובקשתך לקבלת סיוע משפטי חינם, תאושר, תועבר אלייך רשימת עורכי דין, שמשרד הביטחון התקשר עמם לצורך זה. ממנה תוכל לבחור את עורך הדין אשר ייצג אותך.

למידע נוסף ולבירור על הטיפול בבקשה לסיוע משפטי חינם- יש לפנות למוקד המילואים בטל 03-6553655 / 6535*.

שים לב!

במידה ובקשתך לסיוע משפטי חינם לא תאושר או שאינך מעוניין בסיוע זה, תוכל להגיש תביעה לועדת התעסוקה בעניינך, באמצעות פניה למרכז השירות הטלפוני של האגף והקרן לחיילים משוחררים בטלפון 03-7776770 ופנייתך תועבר להמשך טיפול הלשכה הקרובה לאזור מגוריך.

מעסיק - הגשת בקשה לקבלת היתר לפיטורי חייל מילואים

להגשת בקשה לקבלת היתר לפיטורי חייל מילואים, יש למלא את הטופס "בקשה לקבלת היתר מועדות תעסוקה" לצרף המסמכים הנדרשים ולשלוח הטופס כשהוא מלא ותקין, למחוז ההכוונה הקרוב לאזור מגוריך. לידיעתך, טופס שישלח כשהוא חסר במידע ו/או במסמכים – לא יטופל.