לומדים בני הפריפריה

מתן סיוע לתושבי פריפריה הלומדים במוסד להשכלה גבוהה שאינו פרטי, ושכתובתם הרשומה ב-5 מתוך 6 השנים שלפני תחילת הלימודים היא ב"אזור סיוע" כמוגדר בחוק (כלומר, יישובים הכלולים בחוק הרשות לפיתוח הנגב ובחוק הרשות לפיתוח הגליל).

מספר המלגות לתושבי פריפריה הזכאים לסיוע הינו מוגבל, והוא מוענק בכפוף למצב הסוציו-אקונומי, למדד הפריפריאלי ולסוג השירות של כל תושב.
הזיכויים חושבו בהתאם לגובה התשלום.
רשימת המוסדות האקדמיים נמצאת בסוף הדף.
לרשימת הישובים המוגדרים "אזורי סיוע" בנגב (למעט מואע"ז חוף אשקלון) ובגליל.

מהו הסיוע שניתן?

 

א. מלגת 'שנת לימודים ראשונה' לתושבי הנגב והגליל, ללימודי תואר ראשון, ללומדים בכל המוסדות להשכלה גבוהה (גם באזורים שאינם מוגדרים פריפריה):
 •  ההתמודדות על מלגה זו נפתחת במהלך שנת הלימודים האקדמית (ההרשמה תיפתח בסוף חודש אפריל)

 • הגשת מועמדות נעשית באמצעות האתר שלנו. לאחר מילוי הבקשה, יש לגשת עד שבועיים מיום הגשת הבקשה לאימות נתונים באחת מ-4 מחוזות ההכוונה. בהמשך, כלל הבקשות המאומתות מדורגות (ע"פ מצב סוציו אוקנומי, מדד פריפריאלי של ישוב הלומד ואיכות השירות), ונקבעים מקבלי המלגה

 • סכום המלגה לא יעלה על 10,198 ₪ (נכון לתשע"ו, בכפוף לסכום ששולם בפועל עבור שנה ראשונה)

 

או

 

ב. מעטפת סיוע ללימודי תואר ראשון הכולל מסלול מכינה:
 • מכינה: מלגת לימודים למכינה קדם אקדמית, לזכאים המעוניינים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה. הבקשות מוגשות לאגף ע"י המכינות

 • אקדמיה: מלגת לימודים ללימודי התואר הראשון לבוגרי המכינה (אשר קבלו סיוע של ההאגף והקרן ודורגו בתוך המכסה שנקבעה), בהיקף של 50% שכר לימוד ועד לסכום של 5,099 ₪ (נכון לתשע"ח, בכפוף לסכום ששולם בפועל עבור השנה הראשונה) עבור 3 מסך שנות האקדמיה לתואר ראשון.
  הסיוע יועבר לחשבון הפיקדון ויתווסף לסכום הפיקדון, לאחר שליחת המסמכים הבאים; אישור לימודים + אישור על שכר הלימוד ששולם בפועל (כדי להנות מההטבה, יש להגיש את האישור לאחר ששילמתם מעל 10,198 ₪) + תמצית רישום של משרד הפנים (כדי לוודא שב-5 מתוך ה-6 שנים האחרונות אכן הנך תושב הפריפריה) + כתב התחייבות.
  את המסמכים ניתן להעביר לכתובת המייל- hatavatmechina@gmail.com
  או לכתובת: משרד הביטחון, האגף והקרן לחיילים משוחררים, רחוב קפלן 37, הקריה, תל-אביב יפו, מיקוד: 61909, לידי ענף עידוד השכלה גבוהה. 

 • תכנית "מובילים להצלחה" - תכנית ליווי במהלך הלימודים במכינה ובמהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר

 • תושב פריפריה זכאי יוכל לממש רק אחד מבין שני המסלולים לעיל

 

להלן רשימת המוסדות האקדמיים להם הסדר עם האגף והקרן: