לומדים בני הפריפריה

מתן סיוע לתושבי פריפריה אשר לומדים במוסד להשכלה גבוהה שאינו פרטי ושכתובתם הרשומה ב-5 מתוך 6 השנים שלפני תחילת הלימודים היא ב"אזור סיוע" כמוגדר בחוק, כלומר, יישובים הכלולים בחוק הרשות לפיתוח הנגב ובחוק הרשות לפיתוח הגליל.

מספר המלגות לתושבי הפריפריה הזכאים לסיוע הינו מוגבל, והוא מוענק בכפוף למצב סוציו-אקונומי, למדד פריפריאלי, ולסוג השירות.
הזיכויים חושבו בהתאם לגובה התשלום.
רשימת המוסדות האקדמיים נמצאת בסוף הדף.
לרשימת הישובים המוגדרים "אזורי סיוע" בנגב (למעט מואע"ז חוף אשקלון) ובגליל.

מהו הסיוע שניתן?

 

א. מלגת שנת לימודים ראשונה לתושבי הנגב והגליל ללימודי תואר ראשון ללומדים בכל המוסדות להשכלה גבוהה (גם באזורים שאינם מוגדרים פריפריה):
  • במהלך שנת הלימודים האקדמית נפתחת ההתמודדות על מלגה זו (בדרך כלל בין החודשים פברואר עד מאי)

  • הגשת מועמדות נעשית באמצעות אתר שלנו, לאחר מילוי הבקשה יש לגשת עד שבועיים מיום הגשת הבקשה לאימות נתונים באחת מ-4 מחוזות ההכוונה. בהמשך כלל הבקשות המאומתות מדורגות (ע"פ מצב סוציו אוקנומי, מדד פריפריאלי של ישוב הלומד ואיכות השירות) ונקבעים מקבלי המלגה

  • סכום המלגה לא יעלה על 10,198 ₪ (נכון לתשע"ו, בכפוף לסכום ששולם בפועל עבור שנה ראשונה)

 

או

 

ב. מעטפת סיוע ללימודי תואר ראשון הכולל מסלול מכינה:
  • מכינה: מלגת לימודים במכינה קדם אקדמית לזכאים המעוניינים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה. הבקשות מוגשות ע"י המכינות לאגף

  • אקדמיה: מלגת לימודים ללימודי התואר הראשון לבוגרי המכינה (אשר קבלו סיוע של ההאגף והקרן ודורגו בתוך המכסה שנקבעה), בהיקף של 50% שכר לימוד ועד לסכום של 5,099 ₪ (נכון לתשע"ח, בכפוף לסכום ששולם בפועל עבור שנה ראשונה) עבור 3 משנות האקדמיה לתואר ראשון.
    הסיוע יועבר לחשבון הפיקדון ויתווסף לסכום הפיקדון בסיום סמסטר א' בשנת הלימודים ולאחר שליחת אישור לימודים + אישור על גובה שכר הלימוד ששולם בפועל + תמצית רישום של משרד הפנים (בכדי לוודא שב-5 מתוך ה-6 שנים האחרונות אכן הנך תושב הפריפריה)  + כתב התחייבות. ע"י הלומד למייל: hatavatmechina@gmail.com או לכתובת: משרד הביטחון, האגף והקרן לחיילים משוחררים, רחוב קפלן 37, הקריה, תל-אביב יפו, מיקוד: 61909, לידי ענף עידוד השכלה גבוהה. הזיכויים חושבו בהתאם לגובה התשלום

  • תכנית "מובילים להצלחה" - תכנית ליווי במהלך הלימודים במכינה ובמהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר

  • תושב פריפריה זכאי יוכל לממש רק אחד מבין שני המסלולים שלעיל

 

להלן רשימת המוסדות האקדמיים להם הסדר עם האגף והקרן: