לומדים בפריפריה

סיוע ללומדים באזורי סיוע - מלגת לימודים לשנת לימודים ראשונה לתואר ראשון, שלא תעלה על 10,066 ₪ (נכון לתשע"ח). הסיוע יועבר לחשבון הפיקדון האישי של הזכאים בשני חלקים: חלק א' בתום הסמסטר הראשון, חלק ב' בתום שנה אקדמית ראשונה ולאחר קבלת דיווח ממוסד הלימודים.

מוסדות הלימוד המזכים:
  • מכללות להשכלה גבוהה בגליל - מכללת הגליל המערבי, אורט בראודה, מכללת כנרת (עמק הירדן), מכללת עמק יזרעאל, מכללת אהלו, מכללת אורנים, מכללת סחנין, מכללת תל-חי ומכללת צפת

  • מכללות להשכלה גבוהה ביהודה ושומרון - מכללת הרצוג ומכללת אורות ישראל

  • מכללת אשקלון

  • מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים – בית הספר הגבוה לטכנולוגיה (מכון לב), בצלאל אקדמיה לעיצוב ואמנות, האקדמיה למוסיקה ולמחול, המכללה האקדמית הדסה, המכללה האקדמית להנדסה (עזריאלי), "אמונה" – המכללה האקדמית להוראת האמנות ולחינוך, המכללה האקדמית הדתית לחינוך ליפשיץ, המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, מכללה ירושלים, מכללת אפרתה (ההטבה במוסדות בירושלים תקפה החל מתשע"ב 10/2011)

  • מכללות להשכלה גבוהה בנגב – מכללת ספיר, מכללת סמי שמעון ב"ש, מכללת קיי, חמדת הדרום

  • אילת – שלוחת אונ' בן-גוריון, שלוחת מכללת לוינסקי, שלוחת מכללה ירושלים ומרכז הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה

 

מכללות נוספות באזורי הסיוע, ככל שיהיו כאלו, יפורסמו בהמשך

שים לב 

1. על מנת לקבל את ההטבה נדרש לחתום על טופס הצהרה על אי קבלת מלגת לימודים מגורם ממשלתי אחר (למעט כספי הפיקדון ע"ש החייל המשוחרר).  הענף לעידוד השכלה באגף והקרן, ממפה את הזכאים ושולח הודעה אישית לאזור האישי בצירוף טופס הצהרה דיגיטלי, עליו הלומד נדרש לחתום. רק מי שזכאי להטבה יכול לראות את המלגה באיזור האישי שלו 2. משרתי קבע אשר יוצאים ללימודים מלאים ולומדים במוסדות המזכים לא יוכלו לקבל "כפל הטבות" (מלגה מטעם האגף והקרן ומלגה מטעם צה"ל במקביל).
3. אם הנך עונה על תנאי הזכאות אולם באיזור האישי לא מופיעה זכאותך למלגה זו, באפשרותך לבדוק זכאותך במרכז השירות הטלפוני שלנו (03-7776770).

מימוש ההטבה נעשה בצורה הבאה:

מדי תחילת שנת לימודים אקדמית מעבירים המוסדות האקדמיים המזכים רשימת לומדים וסכום שכר לימוד ששולם (הסכום ששולם מדווח בשנית ע"י המוסד לקראת סוף השנה).
הענף לעידוד השכלה, ממפה את הזכאים ושולח הודעה אישית לאזור האישי באתר האגף והקרן עם טופס הצהרה דיגיטלי, עליו הלומד נדרש לחתום.
זיכוי הלומד נעשה בשתי פעימות, הראשונה לאחר סיום סמסטר א' (מאי 2018) והשניה לאחר סיום סמסטר ב' (אוגוסט 2018).    גובה הסיוע בכל פעימה הינו עד מחצית משכר הלימוד לשנה אקדמית או שכר הלימוד ששולם בפועל - הנמוך מבינהם.
מודגש, כי רק מי שזכאי להטבה זו מקבל את ההודעה ואת טופס ההצהרה הדיגיטלי באיזור האישי.