לומדים בפריפריה

סיוע ללומדים בפריפריה - מלגת לימודים לשנת לימודים ראשונה לתואר ראשון, שלא תעלה על 10,198 ₪ (נכון לתשע"ו). הסיוע יועבר לחשבון הפיקדון האישי של הזכאים בשני חלקים: חלק א' בתום הסמסטר הראשון, חלק ב' בתום שנה אקדמית ראשונה ולאחר קבלת דיווח ממוסד הלימודים.

מוסדות הלימוד בפריפריה:
  • מכללות להשכלה גבוהה בגליל - מכללת הגליל המערבי, אורט בראודה, מכללת כנרת (עמק הירדן), מכללת עמק יזרעאל, מכללת אהלו, מכללת אורנים, מכללת סחנין, מכללת תל-חי ומכללת צפת

  • מכללות להשכלה גבוהה ביהודה ושומרון - מכללת הרצוג ומכללת אורות ישראל

  • מכללת אשקלון

  • מוסדות להשכלה גבוהה בירושלים – בית הספר הגבוה לטכנולוגיה (מכון לב), בצלאל אקדמיה לעיצוב ואמנות, האקדמיה למוסיקה ולמחול, המכללה האקדמית הדסה, המכללה האקדמית להנדסה (עזריאלי), "אמונה" – המכללה האקדמית להוראת האמנות ולחינוך, המכללה האקדמית הדתית לחינוך ליפשיץ, המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, מכללה ירושלים, מכללת אפרתה (ההטבה במוסדות בירושלים תקפה החל מתשע"ב 10/2011)

  • מכללות להשכלה גבוהה בנגב – מכללת ספיר, מכללת סמי שמעון ב"ש, מכללת קיי, חמדת הדרום

  • אילת – שלוחת אונ' בן-גוריון, שלוחת מכללת לוינסקי, שלוחת מכללה ירושלים ומרכז הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה

 

מכללות נוספות באזורי הסיוע, ככל שיהיו כאלו, יפורסמו בהמשך

שים לב 

זכאי שקיבל מלגה בשנה א' ולא השלים את לימודיו לתואר בוגר במוסד להשכלה גבוהה תוך חמש שנים מיום תחילת לימודיו לתואר, יחויב על פי חוק להחזיר את סכום מלגת הלימודים.

* משרתי קבע אשר יוצאים ללימודים מלאים ולומדים במוסדות הפריפריה לא יוכלו לקבל "כפל הטבות" (מלגה מטעם האגף והקרן או מלגה מטעם צה"ל במקביל).

לבדיקת זכאותך תוכל לפנות למחוזות ההכוונה.

מימוש ההטבה נעשה בצורה הבאה:

מדי תחילת שנת לימודים אקדמית מעבירים המוסדות האקדמיים בפריפריה רשימת לומדים וסכום שכר לימוד ששולם (הסכום ששלם מדווח בשנית ע"י המוסד לקראת סוף השנה).
הענף לעידוד השכלה, ממפה את הזכאים ושולח הודעה אישית לאתר האגף והקרן עם כתב התחייבות דיגיטלי, עליו הלומד נדרש לחתום עליו.
זיכוי הלומד נעשה בסיום סמסטר א' וסמסטר ב' (מחצית משכר הלימוד לשנה אקדמית או שכר הלימוד ששולם בפועל - הנמוך מביניהם).
מודגש כי רק מי שזכאי להטבה זו מקבל את ההודעה ואת כתב התחייבות הדיגיטלי.