מפעל הפיס - חד שנתית

האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ומפעל הפיס, שמחים לבשר על מלגת לימודים חדשה עבור חיילים משוחררים אשר שירתו בכל סוג שירות בצה"ל וכן למסיימי שירות לאומי של 24 חודשים מלאים.
 
המלגה, "מלגת הלימודים החד שנתית" של מפעל הפיס, הינה בסך 10,000 ₪.
 
האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, מנהלים את הפרויקט ומלוות את הנרשמים, המועמדים וכן את הזכאים,  לאורך כל התקופה ומייצגת אותם מול מפעל הפיס. נ
 
 
מפעל הפיס החליט שלא להעניק מלגות פיס חד שנתיות לשנת הלימודים תשע"ו - 2016
לפיכך, לא תיפתח הרשמה למלגה זו.

להלן פרטים על המלגה
 
יכולים להירשם למלגה סטודנטים בפועל, הנמצאים בכל שנת לימוד מלימודי תואר ראשון מוכר מל"ג, הלומדים סמסטר א' בעת ההרשמה, (נדרש מינימום של 12 שעות לימוד בשבוע בכל סמסטר).
 
קבלת המלגה מחייבת כל סטודנט לתרום לקהילה כ-100 שעות התנדבות בשנה.
סכום המלגה הכולל הינו  10,000 ₪ עבור סמסטר א' וסמסטר ב' בשנת לימודים.
בסוף שנת הלימודים, לאחר הוכחת לימודים בסמסטר א' ובסמסטר ב' במינימום של 12 שעות לימוד בשבוע ועמידה בשעות ההתנדבות, תועבר מלגה בסך של 10,000 ₪ לחשבון הבנק של הזכאים.
קבלת המלגה בפועל מותנית בעמידה בתנאי הסף הנדרשים.
 
תנאי סף נדרשים
 
מסיימי שירות צבאי (יש לעמוד בכל הסעיפים):
 
 • ביום הגשת המועמדות למלגה, טרם חלפו חמש שנים מיום סיום שירות החובה.
 • שירות מלא ותקין בצה"ל.
 • לימודים לתואר ראשון מוכר במוסד לימודים מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בסמסטר א' וסמסטר ב' באותה השנה.
 • לימודים בהיקף של מינימום 12 שעות שבועיות בסמסטר (הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מחויבים למינימום של 3 קורסים בכל סמסטר).
 • הוכחת מצב סוציאלי וכלכלי נמוך.
 •  תינתן עדיפות ללוחמים, ול"חיילים בודדים".
 
מסיימי שירות לאומי (יש לעמוד בכל הסעיפים):
 
 • ביום הגשת המועמדות למלגה, טרם חלפו חמש שנים מיום סיום 24 חודשי השירות הלאומי.
 • שירות לאומי של 24 חודשים מלאים.
 • סטודנט בפועל הלומד לתואר ראשון מוכר במוסד לימודים מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בסמסטר א'.
 • לימודים בהיקף של מינימום 12 שעות שבועיות בסמסטר (הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מחויבים למינימום של שלושה קורסים בסמסטר).
 •  הוכחת מצב סוציאלי וכלכלי נמוך.
 
מסיימי שירות לאומי קצר מ 24 חודשים:
 
 • יש לברר פרטים על הרשמה באתר  
 
לתשומת לבכם, מפעל הפיס לא יעניק מלגה למי שהינו בעל תואר רשון מוכר.
  
אופן הגשת הבקשה
 
להלן שלושה שלבים להגשת מועמדות למלגה:
 
שלב 1:
 
יש לבחור בלשונית "אזור אישי" ולבצע הזדהות באתר של האגף והקרן.
שלב 2:
 
בחירת המלגה הרלוונטית ומילוי טופס בקשה  
 
 • יש לבחור בלשונית "מלגות לימודים" את "מלגת מפעל הפיס החד שנתית" ולבחור "הרשמה למלגה" על מנת להגיע לטופס ההרשמה המקוון.
 • יש למלא את כל השדות הנדרשים בטופס.
 • לתשומת לבך, עבור כל המידע והנתונים עליהם הצהרת בטופס, יידרש מסמך רשמי תומך.
 • יש לוודא תקינות המידע, לפני שליחת הבקשה. 
 • ניתן לעדכן את הפרטים בכל עת, כל עוד לא לחצת על כפתור שליחת הבקשה. לתשומת לבך, לאחר שליחת הבקשה, ניתן יהיה לעדכן את המידע שנקלט במערכת רק באמצעות נציג האגף והקרן.
 • לאחר ששלחת את הבקשה, תועבר אליך הודעה לאזור האישי, על קליטת הבקשה במערכת.
 
שלב 3:
 
אימות נתונים - הצגת מסמכים רשמיים תומכים
 
לאחר תהליך של מיון והשוואת הנתונים לשאר הפונים, יישלחו הודעות על זכאות/דחייה למועמדים.