IMPACT ללוחמים

תכנית המלגות של ארגון ידיד צה"ל בארה"ב ובפנמה (FIDF) נוסדה בשנת 2002, על מנת להוקיר את החיילים ששירתו בתפקידי לחימה בצה"ל.

 
תנאי הזכאות לתכנית:
  • מי שהינם חיילים משוחררים מהמערך הלוחם בצה"ל (לוחמים ותומכי לחימה ששירתו שירות מלא ותקין ע"פ חוק קליטת חיילים משוחררים) המגיעים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית

    *משוחררים מקבע זכאים לתכנית בתנאי ששירתו עד שלוש שנות קבע (עד דרגת סרן כולל).

  • הגשת טופס בקשה למלגה עד 5 שנים משנת השחרור מצה"ל

  • לימודים בהיקף שעות מלא לתואר ראשון במוסד המוכר ע"י המוסד להשכלה גבוהה (בארץ) או לימודי תעודה (של שנה לפחות) במוסד לימודים המוכר ע"י משרד החינוך/התרבות/ההשכלה

המלגאים נבחרים ע"י וועדה ציבורית

מה כוללת התכנית?

מלגת לימודים בגובה 4,000 $ לכל שנת לימוד (נכון לשנת הלימודים תשע"ז), כל מלגאי ממומן ע"י תורם אישי המלווה אותו לאורך כל לימודי התואר הראשון.
פרטים נוספים והרשמה באתר תכנית IMPACT