מלגות נוספות

בנוסף להטבות המגיעות לכם ומתוך הכרה בחשיבות ההשכלה ליצירת שוויון הזדמנויות בחברה, האגף והקרן לחיילים משוחררים מנהלים מערך של הקצאת מלגות ללימודים ולסיוע אישי, באמצעות תרומות מקרנות וגופים פרטיים עם הרבה רצון טוב.

הקצאת המלגות מתבצעת על פי הנחיית התורמים, אשר מגדירים את סוג השירות הנדרש, יעוד המלגות וסכומן. הזכאות למלגה נקבעת על-פי רוב על סמך קריטריונים כלכליים, חברתיים ואחרים.   

התכנים המובאים להלן מוגשים כשירות לציבור החיילים המשוחררים ומסיימי השירות הלאומי-אזרחי והינם בסמכות הגופים/התורמים. בכל מקרה של שוני בין הכתוב כאן להנחית המעניקים את ההטבה- יקבעו האחרונים.