זכאי מלגת מפעל הפיס

הנכם נדרשים לעקוב אחר ההודעות המופיעות באזור האישי 
 

הודעה חשובה לזכאים שהצטרפו בשנת תשע"ז:

הזכאות תיכנס לתוקף רק אם אישרתם את כתב ההתחייבות המופיע באזור האישי.
אי אישור כתב ההתחייבות, תיחשב כוויתור על המלגה והזכאות תתבטל.
מומלץ לוודא שכתב ההתחייבות מאושר ושמילאת את פרטי חשבון הבנק שלך כנדרש.

לידיעתכם - יש להיכנס לאזור האישי ולוודא שהפרטים המופיעים נכונים. (פרטי חשבון בנק, שם מוסד הלימודים המדווח, פרטי התקשרות ועוד) במידת הצורך יש לעדכן.
כידוע לכם, קבלת המלגה מחייבת כל סטודנט לתרום לקהילה 130 שעות התנדבות בשנה.
סכום המלגה הכולל הינו  30,000 ₪ עבור 3 שנות לימודים רצופות, לתואר.

בכל שנת לימודים, בסוף כל סמסטר, תועבר מלגה בסך של 10,000 ₪ לחשבון הבנק של הזכאים באופן הבא: 5,000 ₪ בחודש אפריל עבור סמסטר א' ו- 5,000 ₪ בחודש אוקטובר עבור סמסטר ב' קבלת המלגה בפועל מותנית בעמידה בתנאי הסף הבאים:

  • עמידה במינימום 12 שעות לימוד בשבוע - בדיקה שהלימודים מוכרים להענקת תואר ראשון ע"י מל"ג ומס' שעות הלימוד מתבצעת על ידנו ישירות מול מוסד הלימודים אותו ציינת בעת ההרשמה. במידה ומוסד הלימודים לא אישר עמידתך בתנאי המלגה, תישלח לך הודעה לאזור האישי באתר שלנו. באחריותך לבדוק ההודעות במופיעות ולפעול בהתאם

  • עמידה בשעות ההתנדבות - מידע על מילוי שעות ההתנדבות נשלח אלינו ישירות מעמותת "ארגון ידידים" בכל סוף סמסטר

  • מלגות נוספות - זכאי מלגת מפעל הפיס בשנים תשע"ה, תשע"ו, יכולים לקבל יחד עם מלגת הפיס מקסימום שלנוספות 30,000 ש"ח מלגות נוספות. זכאי מלגת מפעל הפיס לשנים תשע"ז ואילך - אין הגבלה על קבלת מלגות נוספות. מפעל הפיס לא יאפשר קבלת מלגה נוספת למי שמקבל מלגה ממפעל הפיס ע"י גורמים אחרים

  • כדי להמנע מעיכובים בתשלום המלגה לעומדים בכל תנאי הסף - נא בדקו  המידע המופיע באזור האישי שלכם ועדכנו במידת הצורך וללא דיחוי

  • ערעור ניתן להגיש תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה באזור האישי

  •