הקרן לעידוד השכלה גבוהה

במידה ואתם גרים בפריפריה או מתכוונים לרכוש בה השכלה גבוהה לתואר ראשון, הנכם זכאים להטבות ומענקים מהקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע (פריפריה), במסגרת תיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים - קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע - פריפריה, התשע"א -2011.

לרשימת הישובים המוגדרים "אזורי סיוע" בנגב לחץ כאן ולרשימת הישובים המוגדרים "אזורי סיוע" בגליל לחץ כאן.

מהן ההטבות ומי זכאי להן?

על פי "חוק הפריפריה", הזכאות להטבות הינה למשך 5 שנים מיום סיום שירות החובה. בני שירות לאומי או משרתי שירות אזרחי שסיימו שירות חובה החל מ- 01.01.2010 והחלו ללמוד שנה ראשונה לתואר ראשון בשנת תשע"א (החל מ-10/2010) ובתנאי שמילאו את "משך השירות המינימאלי הנדרש".

משך השירות המינימאלי הנדרש:

1. חיילים\ות משוחררים\ות:

• בנות: לוחמת ותומכת לחימה - 22 חודשים. אחרת - 23 חודשים
• בנים: לוחם ותומך לחימה - 34 חודשים. אחר - 35 חודשים
• עולה שהגיע לארץ לאחר גיל 27: בנות - 17 חודשים, בנים - 23 חודשים
• מתנדב\ת - 23 חודשים
• חייל שנקרא לשרות סדיר בין גיל 27 עד גיל 29- 29 חודשים
• חייל/ת שלא סיים את השירות הנדרש כאמור, מחמת פציעה בתאונת אימונים או בפעילות מבצעית, או שהוכרו ע"י הגורם המוסמך באכ"א כזכאים להטבה זו

2. בן/בת שירות לאומי ומשרתי שרות אזרחי:

• בן\בת שירות לאומי/אזרחי ששרתה/ה במשך 23 חודשים
• בן\בת שירות לאומי/אזרחי ששרת/ה 12 חודשים - יהיו זכאים למחצית הסיוע
• משרתי שירות לאומי/אזרחי שהפסיקו את שירותם לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות, באישור ראש מנהלת השירות האזרחי-לאומי ובלבד שהשלימו שני שליש מתקופת השירות הנדרש

כללים למימוש הזכאות

כל אחת מהזכאויות ניתנת למימוש פעם אחת בלבד. גם אם הינך עונה על הקריטריונם לקבלת יותר ממסלול אחד תוכל לממש הטבה רק עבואחד משלושת האפשרויות הבאות:

1.לומדים בפריפריה - שנת לימודים ראשונה בתואר ראשון באזור סיוע בנגב ובגליל (כולל מספר מכללות בירושלים).
2. לומדים מהפריפריה - שנת לימודים ראשונה לזכאי מאזור סיוע תושב הנגב והגליל ללא מכינה (סעיף א' בלינק).
3. "מעטפת סיוע", תכנית "מובילים להצלחה" - לימודים לזכאים מאזור סיוע בנגב ובגליל בתכנית הכוללת מסלול מכינה לפני בחירתנו (סעיף ב' בלינק) - "לומדים מהפריפריה".

שים לב

עפ"י החוק נקבע, כי זכאי שלא השלים את לימודיו לתואר בוגר במוסד להשכלה גבוהה בתוך 5 שנים מיום תחילת לימודיו לתואר, יחויב להחזיר את סכום מלגת הלימודים לקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה.

לבירורים נוספים ניתן לפנות למחוזות האגף והקרן לחיילים משוחררים ולמרכזי הצעירים ברשויות המקומיות.