תכנית "ממדים ללימודים"

הרמטכ"ל, רב אלוף גדי אייזנקוט, הכריז על תכנית חדשה אותה אישר שר הביטחון, מר אביגדור ליברמן, המעניקה סיוע ללימודי תואר אקדמי או מקצוע לחיילים משוחררים. בשלב זה, עפ"י הגדרת צה"ל, ישולבו בתכנית אוכלוסיות ייחודיות כמפורט בהמשך.

התכנית נועדה לעודד ולאפשר לחיילים משוחררים ללמוד תואר אקדמי או מקצוע ובכך לרכוש השכלה או מיומנויות, שיסייעו להם להשתלב באופן מיטבי בחיים האזרחיים.
השותפים לתכנית: צה"ל, האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ו"יחד למען החייל". ניהול ותפעול התוכנית מבוצע ע"י האגף והקרן לחיילים משוחררים.

מה בתכנית?

  • התכנית מעניקה מימון של שני שליש משכר הלימוד השנתי באוניברסיטאות,  כאשר היתרה בגובה שליש תשולם על ידי החייל המשוחרר מהפיקדון האישי שנזקף לזכותו.
    חשוב! שווי ההטבה השנתית הינו שני שליש מגובה שכר הלימוד האקדמי השנתי באוניברסיטאות, המהווים סך של עד 6,753 ש"ח (נכון לשנת תשע"ז) או שני שליש מהסכום ששולם בפועל - הנמוך מבין שניהם.

  • ההטבה תינתן לכל שנה, עבור 3 שנות לימוד בלבד, למעט לימודי הנדסה ורפואה, אשר ימומנו למשך 4 שנות לימוד.

  • משוחררים בעלי תואר ראשון, העומדים בתנאי הזכאות לתכנית, יהיו זכאי למימון תואר שני עבור 2 שנות לימוד בלבד.

 

 

מי זכאי? 
כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה

 

חיילים לוחמים שהתגייסו (יום החיול) החל מ-1 יולי 2013 ואילך, שרתו שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד זהב.
חיילים שהתגייסו (יום החיול) החל מ-1 יולי 2013 ואילך, שרתו שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב/כסף/ארד), השייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: זכאי תשמ"ש-הורים, חיילים בודדים, עולים חדשים ובני מיעוטים.

*לומדים שנמצאו זכאים לתכנית, אשר החלו לימודיהם בשנים תשע"ו/תשע"ז ושילמו ללימודים מכספי הפיקדון האישי, יוכלו לקבל החזר באמצעות מערכת הרישום באזור האישי בהתאם לנתונים שיוזנו במערכת.
*לומדים שנמצאו זכאים לתכנית, אשר החלו לימודיהם בשנים תשע"ו/ תשע"ז ושילמו חלק משכר הלימוד מכספי הפיקדון או שכלל לא השתמשו בכספי הפיקדון,  יפעלו על פי ההנחיות במערכת הרישום באזור האישי ופנייתם תבחן עד לקבלת תשובה.  

שים לב!

הזכאות להיכלל בתכנית נקבעת ע"י צה"ל בתום שירות החובה.

 

שים לב!

הזכאות הינה למשך 3 שנים מיום השחרור (משירות החובה) ועד לסוף השנה הקלנדרית (31.12) השלישית מהשחרור, ובתנאי שסיום הלימודים לתואר יושלם תוך 5 שנים מתחילת הלימודים.

*זכאים שחתמו קבע - זכאותם תוארך בפרק הזמן של החתימה לקבע ובכפוף לכך שבמועד תחילת הלימודים עדיין יהיו חיילים משוחררים עפ"י הקבוע בחוק (5 שנים מסיום שירות החובה).

בדיקת זכאות והרשמה

 

יש להיכנס ל"אזור האישי" ולבחור בנושא "מלגות".
אם הינך זכאי להיכלל בתכנית, מלגת "ממדים ללימודים" תופיע ברשימת המלגות המוצעות. להרשמה, בחר מרשימת המלגות במלגת תכנית "ממדים ללימודים" ופעל ע"פ ההנחיות במערכת ההרשמה.
אם אינך זכאי להיכלל בתכנית, מלגת "ממדים ללימודים" לא תופיע ברשימת המלגות המוצעות, לבירור בנוגע לזכאות יש לפנות למוקד קפ"צ (קצין פניות הציבור בצה"ל) בטלפון 1111.

שימו לב:

בדיקת זכאות והרשמה לתכנית מתאפשרת במערכת בשלב זה רק לזכאים שהחלו ללמוד בשנים תשע"ו/תשע"ז .
חיילים משוחררים המתוכננים להתחיל ללמוד בשנת הלימודים תשע"ח, (גם אם החלו ללמוד בשנים תשע"ו/תשע"ז), ידרשו להירשם לשנת לימודים זו עם פתיחת המערכת להרשמה ללימודים לשנת לימוד תשע"ח. יש לעקוב אחרי הפרסומים באתר ובדף זה החל מחודש נובמבר 2017 לגבי מועד פתיחת המערכת.

שאלות ותשובות בנוגע לתכנית