תכנית "ממדים ללימודים"

הרמטכ"ל, רב אלוף גדי אייזנקוט, הכריז על תכנית חדשה אותה אישר שר הביטחון, מר אביגדור ליברמן, המעניקה סיוע ללימודי תואר אקדמי או מקצוע לחיילים משוחררים. בשלב זה, עפ"י הגדרת צה"ל, ישולבו בתכנית אוכלוסיות ייחודיות כמפורט בהמשך.

נפתחה הרשמה לשנת הלימודים תשע"ח.


 

התכנית נועדה לעודד ולאפשר לחיילים משוחררים ללמוד תואר אקדמי או מקצוע ובכך לרכוש השכלה או מיומנויות, שיסייעו להם להשתלב באופן מיטבי בחיים האזרחיים.
השותפים לתכנית: צה"ל, האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ו"יחד למען החייל". ניהול ותפעול התוכנית מבוצע ע"י האגף והקרן לחיילים משוחררים.

 

 

מי זכאי? 

כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.
חיילים לוחמים שהתגייסו (יום החיול) החל מ-1 יולי 2013 ואילך, שרתו שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד זהב.
חיילים שהתגייסו (יום החיול) החל מ-1 יולי 2013 ואילך, שרתו שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב/כסף/ארד), השייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: זכאי תשמ"ש-הורים, חיילים בודדים, עולים חדשים ובני מיעוטים.

הזכאות להיכלל בתכנית נקבעת ע"י צה"ל בתום שירות החובה!

שים לב!

הזכאות הינה למשך 3 שנים מיום השחרור (משירות החובה) ועד לסוף השנה הקלנדרית (31.12) השלישית מהשחרור, ובתנאי שסיום הלימודים לתואר יושלם תוך 5 שנים מתחילת הלימודים.
*זכאים שחתמו קבע - זכאותם תוארך בפרק הזמן של החתימה לקבע ובכפוף לכך שבמועד תחילת הלימודים יהיו עדיין חיילים משוחררים עפ"י הקבוע בחוק (5 שנים מסיום שירות החובה))

בדיקת זכאות והרשמה

יש להיכנס ל"אזור האישי" ולבחור בנושא "מלגות".

אם הינך זכאי להיכלל בתכנית, מלגת "ממדים ללימודים" תופיע ברשימת המלגות המוצעות בעמוד. להרשמה, בחר מרשימת המלגות במלגת תכנית "ממדים ללימודים" ופעל ע"פי ההנחיות במערכת ההרשמה.
אם אינך זכאי להיכלל בתכנית, מלגת "ממדים ללימודים" לא תופיע ברשימת המלגות המוצעות. לבירור בנוגע לזכאות יש לפנות למוקד קפ"צ (קצין פניות הציבור בצה"ל) בטלפון 1111.

מה בתכנית?
  • התכנית מעניקה מימון של שני שליש משכר הלימוד השנתי באוניברסיטאות,  כאשר היתרה בגובה שליש תשולם על ידי החייל המשוחרר מהפיקדון האישי שנזקף לזכותו. 

    חשוב! שווי ההטבה השנתית הינו שני שליש מגובה שכר הלימוד האקדמי השנתי באוניברסיטאות, המהווים סך של עד 6,710 ש"ח (נכון לשנת תשע"ח) או שני שליש מהסכום ששולם בפועל - הנמוך מבין שניהם.

    יודגש כי אין כפל מלגות, על כן חיימ"שים שיקבלו לשנת הלימודים הנוכחית מלגה אחרת (למעט מלגת פר"ח, הנחה ממוסד הלימודים או מלגת הצטיינות) תקוזז להם מלגה זו מגובה שכר הלימוד האקדמאי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה (10,165 ₪ לשנת הלימודים תשע"ח) והם יקבלו שני שליש מיתרת סכום זה.

  • ההטבה תינתן לכל שנה עבור 3 שנות לימוד בלבד, למעט לימודי הנדסה ורפואה, אשר ימומנו עבור  4 שנות לימוד.

  • משוחררים בעלי תואר ראשון, העומדים בתנאי הזכאות לתכנית, יהיו זכאים למימון תואר שני עבור 2 שנות לימוד בלבד.

 

שימו לב:

המערכת פתוחה כעת לנרשמי תשע"ח בלבד! אם ביצעת בחודשים האחרונים הרשמה לתוכנית זו לשנת הלימודים תשע"ח , אין צורך להירשם בשנית.
להלן תהליך ההרשמה לקבלת ההטבה.   
שים לב, לכל שלב בתהליך ההרשמה ישנו מועד מוגדר לביצועו.

שלב בתהליך

מועד לביצועו

אחריות לביצוע

ביצוע הרשמה לשנת הלימודים תשע"ח באזור האישי (לינק )
שים לב - יש להקפיד למלא באופן מדויק  את כל הפרטים הנדרשים, בדגש על מלגות נוספות שקיבלת.

דיווח לא מהימן עלול לפגוע בזכאותך לקבלת מלגת "ממדים ללימודים"​

30/11/2017 – 30/1/2018

החייל המשוחרר

פנייה למוסד הלימודים לקבלת גיליון תשלומים  ושליחתו במייל  
לכתובת  mml@mod.gov.il  ​

1/2/2018 – 30/3/2018

שימו לב!  אין לשלוח את המסמך לפני ה-30.1.2018. ​

החייל המשוחרר

בדיקת חישוב הזכאות וכפל מלגות ע"י אגף חיימ"ש  וזיכוי חשבון הפיקדון בהתאם לגובה הזכאות שחושב. ​

1/4/2018 – 30/5/2018

הזיכויים יועברו אוטומטית לחשבון הפיקדון החל מסוף חודש אפריל​

האגף והקרן לחיילים משוחררים


שאלות ותשובות בנוגע לתכנית