תכנית "ממדים ללימודים"

הרמטכ"ל, רב אלוף גדי אייזנקוט, הכריז על תכנית חדשה אותה אישר שר הביטחון, מר אביגדור ליברמן, המעניקה סיוע ללימודי תואר אקדמי או מקצוע לחיילים משוחררים.
התכנית נועדה לעודד ולאפשר לחיילים משוחררים ללמוד תואר אקדמי או מקצוע ובכך לרכוש השכלה או מיומנויות, שיסייעו להם להשתלב באופן מיטבי בחיים האזרחיים.

השותפים לתכנית: צה"ל, האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הבטחון ו'יחד למען החייל'.

נפתחה הרשמה לשנת הלימודים תשע"ח

לימודי מקצוע

סיוע ללימודי מקצוע מטעם האגף והקרן, בתנאי מימון ייחודיים לחיילים משוחררים.
פרטים נוספים והרשמה לקורסים המוצעים ב"תכנית השוברים" , "ההכשרות הייחודיות שלנו" או "טכנאים מוסמכים והנדסאים".  

לימודים אקדמיים

סיוע ללימודי תואר ראשון או שני, המוענקים לאוכלוסיות ייעודיות לפי קביעת צה"ל, כמפורט להלן:


מי זכאי?
*כל הכתוב בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.
  • חיילים לוחמים שהתגייסו (יום החיול) החל מ-1 יולי 2013 ואילך, שרתו שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד זהב.

  • חיילים שהתגייסו (יום החיול) החל מ-1 יולי 2013 ואילך, שרתו שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב/כסף/ארד), השייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: זכאי תשמ"ש-הורים, חיילים בודדים, עולים חדשים ובני מיעוטים.

הזכאות להיכלל בתכנית נקבעת ע"י צה"ל בתום שירות החובה!
חשוב - אם מימשת את ההטבה ללימודי הכשרה מקצועית במסגרת "תכנית השוברים", "ההכשרות הייחודיות שלנו", או "טכנאים מוסמכים והנדסאים". עדיין  תוכל לקבל  מלגה גם ללימודי תואר ראשון או שני במסגרת תכנית "ממדים ללימודים".

שים לב!

הזכאות הינה למשך 3 שנים מיום השחרור (משירות החובה) ועד לסוף השנה הקלנדרית (31.12) השלישית מהשחרור, ובתנאי שסיום הלימודים לתואר יושלם תוך 5 שנים מתחילת הלימודים.
*זכאים שחתמו קבע לפחות לשנה - זכאותם תוארך בשנה נוספת (עד 4 שנים מהשחרור משירות חובה) ובכפוף לכך שבמועד תחילת הלימודים יהיו עדיין חיילים משוחררים עפ"י הקבוע בחוק (5 שנים מסיום שירות החובה).

בדיקת זכאות והרשמה

יש להיכנס ל"אזור האישי" ולבחור בנושא מלגות.
אם הינך זכאי להיכלל בתכנית, מלגת "ממדים ללימודים" תופיע ברשימת המלגות המוצעות בעמוד. להרשמה, בחר מרשימת המלגות במלגת תכנית "ממדים ללימודים" ופעל ע"פי ההנחיות במערכת ההרשמה.
אם אינך זכאי להיכלל בתכנית, מלגת "ממדים ללימודים" לא תופיע ברשימת המלגות המוצעות. לבירור בנוגע לזכאות יש לפנות למוקד קפ"צ (קצין פניות הציבור בצה"ל) בטלפון 1111.

מה בתכנית?
תכנית מעניקה מימון של שני שליש משכר הלימוד השנתי באוניברסיטאות,  כאשר היתרה בגובה שליש תשולם על ידי החייל המשוחרר, ניתן גם מהפיקדון האישי שנזקף לזכותו. 
חשוב! שווי ההטבה השנתית הינו שני שליש מגובה שכר הלימוד האקדמי השנתי באוניברסיטאות, המהווים סך של עד 6,710 ש"ח (נכון לשנת תשע"ח) או שני שליש מהסכום ששולם בפועל - הנמוך מבין שניהם.
  • ההטבה תינתן לכל שנה עבור 3 שנות לימוד בלבד, למעט לימודי הנדסה ורפואה, אשר ימומנו עבור  4 שנות לימוד.

  • משוחררים בעלי תואר ראשון, העומדים בתנאי הזכאות לתכנית, יהיו זכאים למימון תואר שני עבור 2 שנות לימוד בלבד.

יודגש כי אין כפל מלגות, על כן חיימ"שים שיקבלו לשנת הלימודים הנוכחית מלגה אחרת (למעט מלגת פר"ח, הנחה ממוסד הלימודים או מלגת הצטיינות) תקוזז להם מלגה זו מגובה שכר הלימוד האקדמאי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה (10,165 ₪ לשנת הלימודים תשע"ח) והם יקבלו שני שליש מיתרת סכום זה.

להלן תהליך ההרשמה לקבלת ההטבה.  

שים לב, לכל שלב בתהליך ההרשמה ישנו מועד מוגדר לביצועו.

אחריות לביצוע

מועד לביצועו

אחריות לביצוע

החייל המשוחרר​​

30/11/2017 – 31/3/2018

ביצוע הרשמה לשנת הלימודים תשע"ח באזור האישי (לינק)
שים לב - יש להקפיד למלא באופן מדויק  את כל הפרטים הנדרשים, בדגש על מלגות נוספות שקיבלת.

דיווח לא מהימן עלול לפגוע בזכאותך לקבלת מלגת "ממדים ללימודים"

החייל המשוחרר​ ​

1/2/2018 – 30/3/2018

שימו לב!  אין לשלוח את המסמך לפני ה-30.1.2018.

פנייה למוסד הלימודים לקבלת גיליון תשלומים ושליחתו במייל  לכתובת
  mml@mod.gov.il  ​

האגף והקרן לחיילים משוחררים

1/4/2018 – 30/5/2018

הזיכויים יועברו אוטומטית לחשבון הפיקדון החל מסוף חודש אפריל​

בדיקת חישוב הזכאות וכפל מלגות ע"י אגף חיימ"ש  וזיכוי חשבון הפיקדון בהתאם לגובה הזכאות שחושב. ​


שאלות ותשובות בנוגע לתכנית