"מובילים להצלחה" - ליווי בדרך לתואר

​​​​​​​​​"מובילים להצלחה" היא תכנית ליווי ומניעת נשירה מלימודים של הקרן לעידוד השכלה גבוהה במשרד הביטחון.

תכנית זו מיועדת לחיילים משוחררים המתגוררים בנגב ובגליל הלומדים במכינה קדם אקדמית ונמצאו זכאים, על פי קריטריונים הקבועים מראש, לקבלת "מעטפת סיוע ללימודי תואר ראשון במסלול מכינה" ע"י הקרן לעידוד השכלה. 
הזכאים הנבחרים להשתתף בתכנית מקבלים הודעה על זכאותם באמצעות היועצים במכינה.

התכנית כוללת:
  • בתקופת המכינה - קבלת שיעורי עזר בנוסף לאלו הניתנים ע"י המכינה

  • בשנת הלימודים הראשונה לתואר - החל משנת תשע"ה, השתתפות במימון סדנאות, שיעורי עזר ו"מרתונים" לקראת בחינות, בהתאם להיצע הקיים במוסד האקדמי ובכפוף למסגרת התקציבית שנקבעה

  • מלווה אישי - בשלב זה פועל במסגרת פיילוט ללומדים בעיר באר שבע בלבד במוסדות: אוניברסיטת בן - גוריון, המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון והמכללה לחינוך ע"ש קיי

לתכנית זו מאותרים חיילים על ידי האגף והקרן בהתאם לקריטריונים קבועים. לתכנית זו לא ניתן להגיש מועמדות.