השלמה ושיפור תעודת בגרות במכינות קדם אקדמיות

האגף והקרן לחיילים משוחררים רואים חשיבות רבה בהרחבת ההשכלה והשתלבות בלימודים אקדמיים. לכן מעניקים לזכאים סיוע בהשלמה ובשיפור תעודת בגרות במסגרת מכינות קדם אקדמיות, המאפשרות להגדיל את הסיכויים להתקבל לתואר הרצוי.

 

 

מהי מכינה קדם אקדמית?

המכינות הקדם אקדמיות, פועלות במוסדות להשכלה גבוהה הפזורים ברחבי הארץ, לשם הכנת תלמידים לקראת לימודים אקדמיים באוניברסיטאות ובמכללות השונות. 
הלימודים מתקיימים במוסדות אקדמיים על ידי מורים מקצועיים ומנוסים. תוכניות הלימודים מגוונות ומאפשרות לתלמידים להשלים את זכאותם לתעודת בגרות ו/או לשפר את הישגיהם כדי להתקבל לחוגים המועדפים עליהם במוסדות להשכלה גבוהה. סטודנטים המסיימים בהצלחה את לימודיהם במכינות, יוכלו להתקבל ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה או לכל מוסד על תיכוני בהתאם לקריטריונים הנהוגים בכל מוסד.

ישנם כמה יתרונות ללימודים במסגרת מכינה:
 • הלימודים המתקיימים במוסד אקדמי מקנים תנאי התאקלמות מרביים, ומאפשרים ללמוד ולהכיר את הסביבה האקדמית עוד לפני תחילת לימודי התואר.

 • ניתנים שעורי תגבור ושעורי עזר בהתאם להחלטת המכינה.

 • ניתנים קורסים תומכים, כגון: כתיבה מדעית ומיומנות למידה.

 • מוענק סיוע לתלמידים עם לקויות למידה.

 • המכינה מעמידה לרשות הסטודנטים צוות מלווה ותומך משלב ההרשמה ובמהלך תקופת הלימודים, המעניק גם ייעוץ והכוונה הן בתחילת הלימודים והן לגבי מגוון מסלולי הלימוד והשתלבות בהם.


סוגי מכינות
קיימים שני סוגים עיקריים ללימודים במכינות:
 1. מכינות לשיפור והשלמת בגרויות
  מציעות למועמדים לשפר/להשלים את תעודות הבגרות שלהם או לקבל תעודת גמר שתחליף את תעודת הבגרות שלהם. למכינות מתקבלים מועמדים אשר סיימו את לימודיהם התיכונים ללא תעודת בגרות, או מועמדים אשר שואפים לשפר את ציוני הבגרויות ולהעלות את הממוצע, כדי לעמוד בתנאי הקבלה למסלולי הלימודים השונים במוסדות להשכלה גבוהה.

 2. מכינות קדם אקדמיות ייעודיות
  מציעות למועמדים לקבל הכנה ממוקדת לקראת קבלה למסלול לימודים ספציפי, כגון: משפטים, מדעי הטבע, מחשבים, הנדסה מדעי הרוח ועוד, במידה ואינם עומדים ברף תנאי הקבלה אליו. הקבלה ללימודים האקדמיים תלויה בציונים הפנימיים של המכינה.

 
מהם תנאי הקבלה למכינה הקדם אקדמית?
 • השתתפות במבחן מיון.

 • מבחן פסיכומטרי למכינות המתקיימות באוניברסיטאות.

 • מבחן מימ"ד למכינות המתקיימות במכללות אקדמיות.


חשוב! טרם ההרשמה למכינה יש לבדוק מול מוסד הלימודים את תנאי הקבלה, מאחר שגם מסלולי הלימוד וגם תנאי הקבלה אליהם מתעדכנים מעת לעת.

למידע נוסף אודות המכינות ומסלולי הלימוד יש לפנות ישירות למזכירות המכינה.

במידה ובחרתם ללמוד במכינה קדם אקדמית, בין אם להשלמה ושיפור בגרויות ובין אם במסלול ייעודי, האגף והקרן מעניקים סיוע מיוחד לזכאים במסגרת לימודים זו.

מה הסיוע שניתן ללימודים במכינות ומי זכאי לקבלו
הסיוע שניתן לזכאים בתקופת הלימודים במכינה:

1. מימון מלא/חלקי של שכר הלימוד.
2. דמי קיום חודשיים.
הזכאות נקבעת לפי קריטריונים כלכליים-חברתיים או השתייכות לאוכלוסיות ייחודיות כפי שיפורט בהמשך, לפי קביעת הנהלת הקרן.
שימו לב! הסיוע אינו מוענק על חשבון הפיקדון, לכן טרם תחילת הלימודים, בדקו במזכירות המכינה את זכאותכם למימון.

מי זכאי לקבל את הסיוע? 

חיילים/ות משוחררים/ות, מסיימי/ות שירות לאומי-אזרחי, משרתי/ות מילואים פעילים, משוחררים/ות לוחמים בעלי תעודת שחרור בכבוד זהב ומשוחררים/ות המשתייכים לאוכלוסיות ייחודיות: בודדים, יוצאי אתיופיה, דרוזים, בדואים ואוכלוסיות נוספות.

כללי הזכאות:
 • הזכאות לקבלת המלגות ו/או דמי הקיום הינה לתקופה של עד 5 שנים מסיום שירות החובה מיום הרישום למכינה. חיילים בודדים ומשרתי מילואים פעילים (לפי הגדרת צה"ל), יהנו מתקופת זכאות של עד 10 שנים מיום השחרור משירות סדיר.

 • במידה וזכאותכם הסתיימה עוד במהלך הלימודים במכינה (כלומר, חלפו 5 שנים ממועד השחרור שלכם תוך כדי תקופת הלימודים במכינה, ברציפות, ללא הפסקה), האגף והקרן לחיילים משוחררים ימשיכו במימון עד תום מסלול המכינה.

 • מי שלא יימצא זכאי לסיוע במימון מלא או חלקי של הלימודים במכינה, יוכל לממן את שכר הלימוד על חשבון הפיקדון האישי העומד לרשותו.

 שימו לב

לפני תשלום עבור הלימודים במכינה, יש לבדוק מול יועצת המכינה, האם המסלול שבחרתם מזכה במימון הקרן לקליטת חיילים משוחררים מטעם האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.

כיצד ניתן להגיש בקשה לסיוע?
 • פנו ליועצות במזכירות המכינה הקדם אקדמית, הזדהו כחיילים משוחררים / כמסיימי שירות לאומי אזרחי / כמשרתי מילואים פעילים, ובדקו אם אתם זכאים לסיוע.

 • מלאו טופס הרשמה במזכירות המכינה הקדם אקדמית, אליו צרפו את המסמכים והאישורים הנדרשים. המכינה תטפל בבחינת זכאותכם מול האגף והקרן לחיילים משוחררים ותודיע לכם אם נמצאתם זכאים לסיוע ומהו שיעורו.

 • חיילים בודדים משוחררים זכאים למלגת לימודים מלאה ודמי קיום בתקופת לימודיהם במכינה. למימוש הזכאות, יש לבחור את המכינה בה אתם רוצים ללמוד, להגיש בקשה דרך האזור האישי ולהגיע למחוז הקרוב לביתכם כדי לקבל טופס באמצעותו תוענק המלגה.

 • בני מיעוטים (בדואים ודרוזים) זכאים למלגת לימודים מלאה ודמי קיום בתקופת לימודיהם במכינה, למימוש הזכאות יש להגיע למחוז ההכוונה הקרוב לביתכם ולקבל טופס באמצעותו תוענק המלגה.


פרטים נוספים אודות מסלולי הלימוד במכינות ומועדי פתיחת הלימודים, ניתן לקבל ישירות מול מזכירות המכינות הקדם אקדמיות.

להלן רשימת המכינות הקדם אקדמיות להן הסדר עם האגף והקרן לחיילים משוחררים: