לימודים במכינות קדם אקדמיות

במידה ובחרתם ללמוד במכינה קדם אקדמית, האגף והקרן מעניקים סיוע מיוחד לזכאים במסגרת לימודים זו.


רשימת המכינות נמצאת בסוף הדף.

 

מהי מכינה קדם אקדמית?

המכינות הקדם אקדמיות, פועלות במוסדות השונים להשכלה גבוהה הפזורים ברחבי הארץ, לשם הכשרת תלמידים והכנתם לקראת לימודים אקדמיים באוניברסיטאות ובמכללות השונות.
הלימודים מתקיימים בקמפוסים אקדמיים על ידי מורים מקצועיים ומנוסים. תכניות הלימודים הן מגוונות ומאפשרות לתלמידים ממגוון רקעים להשלים את זכאותם לתעודת בגרות ו/או לשפר את הישגיהם כדי להתקבל לחוגים המועדפים עליהם במוסדות להשכלה גבוהה.
לעולים ו/או לתושבים חוזרים בעלי תעודת בגרות מחו"ל קיימות מכינות ייעודיות (למידע נוסף יש לפנות למזכירות המכינה במוסד המועדף).
במכינות קיימים מסלולי לימוד שונים, בהם תוכלו למצוא את המסלול המתאים עבורכם בתנאי לימוד אופטימאליים בהתאם למאפיינים אישיים ולימודיים, למטרות וליעדים אותם אתם רוצים להשיג. 
הלימודים במכינות הקדם אקדמיות מתקיימים ברובם בשעות היום, אך בחלק מהמכינות קיימים גם לימודים במסלולי ערב. סטודנטים המסיימים בהצלחה את לימודיהם במכינות, יוכלו להתקבל ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה או לכל מוסד על תיכוני בהתאם לקריטריונים הנהוגים בכל מוסד.

למי מיועדים הלימודים במכינה?

המכינות הקדם אקדמיות מיועדות לצעירות וצעירים בגילאים 19-26, ובכלל זה חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי, להם אין תעודת בגרות, או שתעודת הבגרות שבידם אינה מאפשרת להם להשתלב בלימודים אקדמיים, בחוג ובמסלול המועדף עליהם, או שהציון הפסיכומטרי לא מאפשר להם להגיע לציון הסכם הנדרש לקבלה למוסד האקדמי ולחוג המבוקש.

למה זה כדאי?

המכינות פועלות במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה ומסתמנות כאופציה המועדפת להשלמה ולשיפור תעודת הבגרות ממספר היבטים:

 • לימודים בקמפוס אקדמי המקנים תנאי התאקלמות מרביים, ומאשפרים את למידת סביבת האקדמיה עוד לפני תחילת לימודי התואר

 • צוות מלווה ותומך - משלב ההרשמה ובמהלך תקופת הלימודים, הכולל גם ייעוץ והכוונה לקראת סיום הלימודים במכינה

 • שעורי תגבור ושעורי עזר לפי הצורך, בהתאם להחלטת המכינה

 • קורסים תומכים, כגון; כתיבה מדעית ומיומנות למידה

 • סיוע בהתמודדות לתלמידים עם לקויות למידה

• האגף והקרן לחיילים משוחררים מסייעים לזכאים העונים לקריטריונים במימון שכר הלימוד במכינות ובמתן דמי קיום חודשיים בתקופת הלימודים במכינה, שלא על חשבון הפיקדון

מה הסיוע שניתן ללימודים במכינות ומי זכאי לקבלו? 
 • מלגות למימון שכר לימוד ודמי קיום חודשיים בתקופת הלימודים במכינה מגיעים לחיילים/ות משוחררים/ות ומסיימי/ות שירות לאומי-אזרחי, העונים על קריטריונים כלכליים וחברתיים

 • הזכאות לקבלת המלגות ודמי הקיום הינה לתקופה של עד 5 שנים מסיום השירות (לחיילים מסיום שירות החובה)

 • במידה וזכאותכם לקבלת הסיוע הסתיימה (כלומר, חלפו 5 שנים ממועד השחרור שלכם) וטרם סיימתם לימודיכם, תקבלו המשך סיוע ממשרד החינוך בשכר הלימוד בלבד ובהתאם לקריטריונים של המוסד, עד תום הלימודים!

 • טרם תחילת הלימודים במכינה, מומלץ לבדוק זכאותכם למלגת לימוד, שכן הסיוע הנ"ל הינו בנוסף לכספי הפיקדון!

 • מי שלא יימצא זכאי לסיוע, יוכל לממן את שכר הלימוד על חשבון הפיקדון האישי העומד לרשותו

 • לבירור זכאותכם לקבלת סיוע וכן למידע נוסף על לימודים קדם אקדמיים, ניתן לפנות למחוזות האגף, המעניקים גם ייעוץ אישי לגבי האפשרויות העומדות בפניכם עם סיום שירותכם

 

כיצד ניתן להגיש בקשה לסיוע?

עליכם למלא טופס הרשמה במזכירות המכינה הקדם-אקדמית בה בחרתם ללמוד ולצרף את המסמכים והאישורים הנדרשים. המכינה תטפל בבחינת זכאותכם מול האגף והקרן לחיילים משוחררים ותודיע לכם אם נמצאתם זכאים לסיוע ומהו שיעורו.

מהם תנאי הקבלה למכינה הקדם אקדמית?
 • השתתפות במבחן מיון

 • מבחן פסיכומטרי למכינות המתקיימות באוניברסיטאות

 • מבחן מימד למכינות המתקיימות במכללות אקדמיות

 

מסלולי הלימוד העיקריים במכינות:

סוג מסלול​

אוכלוסיית יעד​

משך המסלול ​

מטרת הפעילות​

מסלול אינטנסיבי

תלמידים המעוניינים לשפר ו/או להשלים מקצוע בגרות אחד או שניים

4.5 חודשים ​

השלמה ו/או שיפור תעודת הבגרות

מסלול חד שלבי

תלמידים המעוניינים להשלים עד 14 יחידות לימוד

9 חודשים

השלמת תעודת הבגרות

מסלול ייעודי (מכינה קדם אקדמית)

תלמידים המעוניינים להמשיך את לימודיהם במוסד בו מתקיימת המכינה

9 חודשים

קבלת תעודת מכינה המחליפה את תעודת הבגרות, לצורך קבלה ללימודים אקדמיים

מסלול דו-שלבי

תלמידים בעלי 11 שנ"ל, או מי שחסרות לו יותר מ-14 יח"ל לבגרות

18 חודשים

השלמת תעודת בגרות

מסלול מדורג

מיועד לתלמידים המעוניינים ללמוד מס' שעות מועט בשבוע

אישי וממוקד במקצוע אחד או שני מקצועות לימוד​

השלמת ו/או שיפור תעודת הבגרות

מסלול רענון

תלמידים העומדים בדרישות הכניסה לאוניברסיטה

4.5 חודשים

רענון הידע והגברת המוכנות ללימודים אקדמיים

  
 שים לב

מידע זה הינו כללי. פרטים נוספים אודות מסלולי הלימוד ומועדי פתיחת הלימודים, יש לברר ישירות מול המכינות הקדם אקדמיות. להלן רשימת המכינות הקדם אקדמיות להן הסדר עם האגף והקרן חיילים משוחררים: