סיוע בשכר דירה לחיילים בודדים משוחררים

חדש!!! בהתאם לתיקון 'חוק קליטת חיילים משוחררים' (תיקון 19) התשע"ז-2017 תוענק הטבה בסך של עד 12,000 ₪* ל"חיילים בודדים" משוחררים, בשנה הראשונה לשחרורם עבור סיוע בשכר דירה!

חיילים בודדים משוחררים יקרים, כהוקרה על שירותכם בצה"ל ובמטרה לסייע בשנה הראשונה לשחרורכם, האגף והקרן לחיילים משוחררים, שמחים להעניק לכם סיוע עבור מימון שכר דירה בסך של עד 1,000 ₪ לחודש ועד ל 12 חודשים.

מי זכאי להטבה זו? – יש לענות לכל התנאים הרשומים:
 • חיילים משוחררים שהוכרו בודדים עד לתום השירות ואינם בני שליחים

 • בעלי תעודת "שחרור בכבוד"

 • חיילים משוחררים בודדים, שהיו זכאים במהלך השירות לסיוע בדיור

 • חיילים משוחררים בודדים, הגרים ושוכרים דירה בישראל על שמם ומבעל הנכס בלבד (לא ניתן לקבל חוזה שכירות שבעל הנכס לא הוא זה שמשכיר למשוחרר ישירות)
   שימו לב - לא יתקבל חוזה שכירות שבעל הדירה הוא קרוב ממעגל ראשון – אח/אחות/אם/אב

 • חיילים משוחררים, בשנה הראשונה לשחרורם משירות חובה

 • לתשומת לבכם - חיילים משוחררים בודדים, הלומדים במכינה/מתכוננים ללמוד במכינה וקיבלו/יקבלו סיוע בדמי קיום במכינה -  אינם זכאים להטבה זו.


קביעת סכום הזכאות*:
סכום הזכאות נקבע בהתאם למועד השחרור, גובה תשלום שכר הדירה החודשי המשולם בפועל וחודשי השכירות, בשנה הראשונה לשחרור.
 • חיילים בודדים, שהשתחררו החל מ 12/7/17 יקבלו סיוע כספי של עד 1,000 ₪ בחודש עבור עד 12 חודשים רצופים אם יציגו חוזה שכירות מיום שחרורם. (חוזה שכירות בטווח של פחות מ 12 חודשים בשנה הראשונה לשחרור, יזכה במספר החודשים הנחשבים בשנה הראשונה לשחרור בלבד)

 • חיילים בודדים, שהשתחררו החל מ 12/8/16 ועד ל 11/7/17 כולל, יקבלו סיוע חלקי , בהתאם למועד שחרורם ולעמידה בתנאים – ראו טבלה מפורטת בהמשך- יש להציג חוזה שכירות מהשנה הראשונה לשחרור

 • חיילים בודדים משוחררים, שמועד שחרורם שונה מהמועדים הרשומים מעלה, אינם נכללים להטבה זו ויכולים להגיש בקשה לקבלת סיוע בשכר דירה, מכספי עיזבונות המדינה

 

אופן העברת הכספים ומועד התשלום:
 • סכום הסיוע יועבר ישירות לחשבון הבנק של הזכאי. חשבון הבנק צריך להיות על שם הזכאי בלבד

 • התשלום בפועל יועבר במספר פעימות, החל מחודש דצמבר 2017, ובהתאם לעמידה בתנאים


הבהרות:
 1. מומלץ להגיש בקשה להטבה זו, עבור חוזה שכירות התקף ל 3 חודשים לפחות ורצוי בסכום חודשי של 1,000 ₪ לחודש, לפחות.

 2. התשלום המרבי הינו עד 1,000 ₪ לחודש ולא מעבר לתשלום המשולם בפועל לחודש, בחוזה השכירות.

 3. במידה והנך זכאי/ית או שקיבלת בעבר סיוע כספי מגורם אחר כגון עיזבונות המדינה, משרד העלייה והקליטה, למטרת שכר דירה - סכום זה יקוזז מסכום הזכאות שנקבע לך.
  לדוגמא: מי שזכאי למלוא הסיוע של 1,000 ₪ לחודש לתקופה של 12 חודשים (סכום של 12,000 ₪) וקיבל בעבר 5,000 ₪, מלגה מעיזבונות המדינה לסיוע בשכר דירה באמצעות האגף והקרן, יוכל לקבל מהטבה זו, סיוע מרבי בסך 7,000 ₪ בלבד מתוך 12,000 ₪ להם זכאי.

 4. תשומת לבכם - מי שקיבל/יקבל סיוע בדמי קיום במכינה קדם אקדמית, לא זכאי לקבל סיוע בשכר דירה מהטבה זו.

 5. מי שיציג חוזה שכירות מהשנה הראשונה לשחרור שלא כולל את כל השנה, משך הזכאות יהיה בהתאם למס' החודשים בחוזה השכירות ועד לתום שנה מיום השחרור שלו.

 
להרשמה להטבה

לצורך מימוש ההטבה, יש להיכנס ל"אזור האישי" באתר, תחת מלגות ולבחור בהטבה הרלוונטית לך בהתאם למועד שחרורך. 
יש למלא הנתונים הנדרשים, כולל פרטי חשבון הבנק שלך באתר ובסיום, עליך להגיע ללשכת ההכוונה או למרכז הצעירים הקרוב אליך, עם כל המסמכים הנדרשים, לאימות המידע.

טבלת זכאות ביחס למועד השחרור:
חודש שחרורחודשי הזכאותתקרת הזכאות
12.8.161​1,000
9.16​2​2,000
10.16​33,000​
11.16​44,000​
12.16​55,000​
1.17​66,000​
2.17​77,000​
3.17​88,000​
4.17​99,000​
5.17​1010,000​
6.17​1111,000​
11.7.171111,000​