מחשבון מענק ופיקדון אישי

המחשבון ניתן לכם כשירות מאת הקרן והיחידה לצורך הערכה כללית של סכומי זכאות. הזכאות בפועל נקבעת בהתאם לדיווחים המגיעים אלינו מהגופים המדווחים (צה"ל ורשות השירות הלאומי-אזרחי).
 
באפשרותכם לבדוק את סכומי הזכאות האישית שנקבעו לכם בסכומי זכאות אישית וכן את סכומי מענק השחרור והפיקדון האישי הנכונים להיום תחת מענק שחרור או פיקדון אישי בתפריט הימני של דף זה.
 

נא למלא את הנתונים הבאים:

  • מספר חודשי שירות לוחם
  • מספר חודשי שירות תומך
  • מספר חודשי שירות אחר
  • תוצאת החישוב:
  • סכום מענק משוער:
  • סכום פיקדון משוער:
 
שים לב
על-פי חוק, הזכאות לסכומי מענק שחרור ופיקדון אישי הינה למסיימי שירות של 12 חודשים לפחות (או פחות מכך למי ששוחרר מטעמי בריאות). 
 
 
 
חשוב לדעת
הנחיות להכנסת נתונים למחשבון:
  
חשוב לדעת, שעל פי רוב שירות לוחמים ותומכי לחימה אינו מורכב מחודשי "לוחם" או "תומך לחימה" בלבד, מאחר וחודשי הטירונות מחושבים כחודשים בעלי אופי שירות שונה:
חודשי טירונות עבור לוחמים - מוצע למלא במחשבון כ"תומך לחימה".
חודשי טירונות עבור תומכי לחימה - מוצע למלא במחשבון כשירות כ"אחר" (שאינו לוחם/ תומך לחימה).
 
    *בחוק נקבע כי אופי השירות כולו של מסיימי שירות לאומי-אזרחי הינו "אחר".
 
הדף בטעינה אנא המתן