תכנית שוברים

הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים, באמצעות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מפעילות תכנית חדשה להשתלבות בעבודה, ע"י הענקת שוברים לקבלת הכשרה מקצועית (חלק מהתהליך יבוצע באמצעות חברת מגע"ר).
 
השובר מאפשר לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי לקבל מימון חלקי ללימודים במגוון קורסים, במוסדות לימוד המוכרים על ידי משרדי הממשלה השונים.
 
מטרת השובר - לסייע במימון ההכשרה לצורך רכישת מקצוע והשתלבות מוצלחת בשוק העבודה.
לאחר ההשתלבות בעבודה בתחום הנלמד ניתן לקבל גם מענק השמה.
 
​​​
למה כדאי להשתלב בתכנית השוברים?
 • ​​​​​​​​​הלימודים מתקיימים במועדים גמישים (בשעות אחה"צ, הערב או ימי שישי)
 • הלימודים מתקיימים במוסד הקרוב למקום המגורים
 • קיים מגוון הכשרות בתחומים שונים
אילו קורסים ניתן ללמוד?
בתכנית השוברים קיים מגוון של קורסים העומדים בקריטריונים הבאים לנוחות מסיימי השירות:
 • משך הקורס אינו עולה על 12 חודשים
 • הקורס מכוון תעסוקה ובסיומו המשתתף מקבל תעודת גמר
 • הקורס מתקיים במסגרת לימודי בוקר, אחר צהריים או ערב ומוכר לפיקדון על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או על ידי משרדי הממשלה השונים.  
לרשימת הקורסים/ההכשרות המקצועיות בתכנית השוברים, לחץ כאן.

מה חשוב לעשות לפני שנרשמים?
לפני הגשת בקשה לקבלת שובר השתתפות בשכר לימוד להכשרה מקצועית, מומלץ לגבש החלטה לגבי תחום הלימודים שכדאי ללמוד. החלטה זו עשויה להשפיע על עתידכם המקצועי.
 
מבולבלים? מתקשים לגבש החלטה מה מתאים? תוהים באיזו מסגרת כדאי לכם ללמוד? הקרן והיחידה מסייעות בייעוץ והכוונה בלשכות ובמרכזי צעירים, וגם בקבלת סיוע למימון לקבלת אבחון תעסוקתי במספר מכוני אבחון מובילים ברחבי הארץ. תהליך האבחון מתבצע בליווי פסיכולוג תעסוקתי וכולל מגוון מבדקים שיסייעו לכם לגבש החלטה לגבי עתידכם.
מי זכאי לקבל שובר?
חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי מסיימי שירות:
 
 •   שאינם עובדים או עובדים בעבודה בלתי מקצועית.
 • שלא השתתפו בקורס להכשרה מקצועית במימון משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים / הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במהלך 3 השנים האחרונות ואינם מקבלים סיוע למימון הקורס המבוקש על ידי משרד ממשלתי אחר (מלבד פיקדון הניתן על ידי הקרן והיחידה להכוונת לחיילים משוחררים).
שים לב!
מתן השובר הינו אישי וחד פעמי​, וניתן במסגרת תקציבית מוגבלת שהוקצתה למטרה זו.
תהליך הגשת הבקשה
על מנת לקבל שובר לתכנית השוברים יש לפעול כמפורט:
 
שלב ראשון: להגיע עם ת.ז לפגישת ייעוץ באחת מהלשכות להכוונת חיילים משוחררים או למרכז הצעירים ברשות המקומית ליד מיקום מגוריכם. היועץ יכוון את המועמד ויסביר על תהליך קבלת השובר. אם כבר החלטתם על תחום הלימודים שמתאים לכם ובחרתם מוסד מרשימת הקורסים שבפסקה השניה, באפשרותכם ליצור קשר עם מרכז השירות הטלפוני שלנו בטל' 03-7776770 ולבקש מנציג לשכות ההכוונה לחזור אליכם עם מידע אודות המסמכים הדורשים לקבלת השובר (שלב שני).
 
שלב שני: לאחר שתחליטו על תחום הלימודים עליכם להגיע ללשכת ההכוונה המחוזיות בליווי המסמכים והצעות המחיר כפי שהנחה אתכם היועץ ולמלא יחד עם היועץ בלשכה טפסים ובקשה להשתתפות בתכנית (נספח ב, נספח ב1 וצירוף נספח ב2 ממוסד הלימודים).
היועץ יעביר את הבקשה והמסמכים הדרושים למגע"ר (החברה המתפעלת את תכנית השוברים), שעם סיום טיפול תדאג למסור התשובה ישירות למסיים השירות וגם ללשכה ההכוונה שהפנתה הבקשה.
שים לב!
אוכלוסיות מיוחדות: מומלץ להגיע ללשכת הכוונה עם אסמכתא על השתייכות לאוכלוסייה ייחודית: נשים בנות מיעוטים / גברים חרדים / אנשים עם מוגבלות / עולים חדשים יוצאי אתיופיה וכן עם 3 הצעות מחיר להכשרה המבוקשת.
 
ערך השובר וגובה מענק ההשמה משתנים בהתאם לקבוצות אוכלוסייה כמפורט להלן.
חיילים משוחררים, המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות (קבוצה א):
 •  גברים חרדים
 •   נשים בנות מיעוטים
 • אנשים עם מוגבלות
 •  עולה חדש יוצא אתיופיה
יוכלו לקבל מימון בהתאם לאפשרויות הבאות:
 1. 1. שיעור הסיוע בשכר הלימוד של קורס במקצוע נדרש יהא 90% מעלות הקורס בפועל או 90% מתקרת ההשתתפות לקורס המבוקש, לפי הנמוך מבניהם. בנוסף, יוענק מענק השמה מוגדל בסך של 2,500 ₪.
 2. 2.  שיעור הסיוע בשכר הלימוד של קורס במקצוע שאינו מופיע ברשימת המקצועות הנדרשים יהא 80% מעלות הקורס בפועל או 80% מתקרת ההשתתפות לקורס המבוקש, לפי הנמוך מבניהם. בנוסף לסיוע זה, יוענק מענק השמה בסך של 2,000 ₪.
חיילים משוחררים שאינם נמנים על אחת האוכלוסיות שלעיל יוכלו לקבל מימון בהתאם לאפשרויות הבאות:
 1. 1. שיעור הסיוע בשכר הלימוד של קורס במקצוע נדרש יהא 85% מעלות הקורס בפועל או 85% מתקרת ההשתתפות לקורס המבוקש, לפי הנמוך מבניהם. בנוסף, יוענק מענק השמה מוגדל בסך של  2,000 ₪.
 2. 2. שיעור הסיוע בשכר לימוד של קורס במקצוע שאינו מופיע ברשימת המקצועות הנדרשים יהא 65% מעלות הקורס בפועל או 65% מתקרת ההשתתפות לקורס המבוקש, לפי הנמוך מבניהם. בנוסף לסיוע זה, יוענק מענק השמה בסך של 1,500 ₪.
היועץ בלשכת להכוונה יוכל לסייע בחישוב גובה השובר הצפוי ובחישוב גובה מענק ההשמה הצפוי.
התשלום בגין השובר להכשרה מקצועית ישולם בשלוש פעימות שוות, בהתאם לאבני הדרך שמפורטים בהוראת מנכ"ל . בכל פעימה ישולם שליש מסכום הסיוע בשכר הלימוד של הקורס כפי שנקבע ע"י המשרד.
אופן המימון וקבלת התשלום​​
לאחר קבלת אישור לשובר מחברת מגע"ר, כמפורט לעיל, על מסיים השירות לפעול כמפורט:
 • לשלם עבור הקורס למוסד הלימודים (חשוב לשמור על קבלות התשלום!)
 • להעביר לחברת מגע"ר (החברה המתפעלת את התכנית) תוך 30 יום מתחילת הלימודים אישור על הקבלה לקורס וקבלה על התשלום, באמצעות נספח ד', לצורך קבלת התשלום (במידת הצורך ניתן לעשות זאת באמצעות הלשכה להכוונת חיילים משוחררים).
 •  התשלום יועבר ישירות לחשבון הפיקדון של מסיים השירות בשלוש פעימות ומול הצגת קבלות:
תשלום ראשון - ישולם לאחר שהמשתתף החל את לימודיו בקורס. בצירוף נספח ד', אישור על רישומו בקורס וקבלה על גובה התשלום ששילם לבית הספר עבור הקורס, לא יאוחר מ-45 יום קלנדאריים מיום תחילת הקורס.
תשלום שני - ישולם לאחר תום מחצית משך הקורס, ובתנאי שהמשתתף נכח בלפחות 85% משעות הלימוד שהתקיימו עד לאותו מועד. בצירוף נספח ד'1 ואישור נוכחות, לא יאחור מ-30 יום קלנדאריים מתום מחצית משך הקורס.
תשלום שלישי - ישולם עם סיום הקורס בהצלחה והצגה של תעודת סיום הקורס, בצירוף נספח ד'2, עד 9 חודשים מיום סיום הקורס.
מענק השמה - ישולם לאחר סיום הקורס בהצלחה, בצירוף נספח ד'3 ולאחר שהוכח כי המשתתף אכן השתלב בשוק העבודה בתחום המקצועי בו התבצעה ההכשרה כעובד שכיר או כ עובד עצמאי . תוך לא יותר מ-13 חודשים מיום סיום הקורס.
 
*ניתן לפנות למוקד הטלפוני של חברת מגע"ר למימוש החזרי התשלומים בימים א' – ה' בשעות 08:30-16:00
  טלפון המוקד: 1599-500-818  פקס: 153-3-771-5384  מייל לפונים ולשליחת מסמכים: faxshov@mgar.co.il
 
לאתר תכנית השוברים חברת מגער  

 

שים לב 
 
 • קבלת התשלום מותנית בתשלום עבור הקורס ע"י מסיים השירות והצגת קבלות.
  על בסיס קבלות אלו יחזיר משרד הביטחון חלק מהתשלום (המשרד לא משתתף במלוא עלות).
 • תוקף השובר הינו למשך 3 חודשים מיום הנפקתו הקורס.
 
 
זכאות לקצבאות ביטוח לאומי במהלך ההכשרה
 
פרטים לגבי הזכאות לקצבות הביטוח הלאומי בזמן ההכשרות ניתן לקבל בסניפי המוסד לביטוח הלאומי.
פרטים נוספים אודות תכנית השוברים ניתן לקבל במוקד הטלפוני של הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון בטלפון: 03-7776770.
 
הדף בטעינה אנא המתן