טכנאים מוסמכים והנדסאים

העולם הטכנולוגי המתפתח, יוצר ביקוש לאנשי מקצוע טכנולוגיים במגוון תחומים מעניינים ומאתגרים, ומייצר הזדמנויות תעסוקה והשתלבות מיטבית במשק הישראלי. מתוך הכרה בחשיבות עידוד הלימודים הטכנולוגיים, החליטו האגף והקרן לסייע לאוכלוסיית החיילים המשוחררים ומסיימי השירות הלאומי אזרחי במימון שכר הלימוד במכללות המוכרות על ידי המכון הממשלתי להכשרה (מה"ט). 
מי זכאי לסיוע?
הסיוע הכספי מועבר ישירות למכללה הטכנולוגית עבור החימ"ש ומותנה בנוכחות בפועל. באם התלמיד נושר מהלימודים, כל חובותיו כלפי המכללה לפי תקנון מה"ט ישולמו ע"ח החימ"ש.
כלל החיילים המשוחררים ומסיימי השירות הלאומי אזרחי המעוניינים בלימודי טכנאים או הנדסאים, זכאים מטעם הקרן והיחידה לסיוע כספי במימון שכר לימוד שנתי, ללא התניה במצב כלכלי. המימון, נכון לשנת הלימודים תשע"ז, הינו בגובה של 90% משכר הלימוד המתוקצב ומאושר ע"י מה"ט (ע"פ המסלול), עבור השנה הראשונה וגם עבור השנה השנייה ללימודים.
 
סיוע זה הינו נוסף על כספי הפיקדון האישי העומדים לרשותך. את יתרת שכר הלימוד ניתן לשלם באמצעות הפיקדון האישי.
באילו מסלולים ניתן הסיוע?
 
  • מכינת קדם הנדסאים
  • הנדסאים/ טכנאים שנה א' - כל מקצועות הלימוד
  • הנדסאים שנה ב' - כל מקצועות הלימוד. החלטה זו לגבי שנה ב' תקפה לשנת הלימודים תשע"ז בלבד בשלב זה. לגבי המשך מימון שנה ב' בשנות הלימודים הבאות - תצא הודעה בהמשך.
  • לימודי מסלול משולב (הנדסאים) יום וערב - מימון שנה ראשונה ושניה בלבד בכל מקצועות הלימוד. לרשימת המקצועות הנבחרים המזכים בסיוע בשנת הלימודים תשע"ז.
 
אופן קבלת הסיוע?
 
לשם קבלת הסיוע, נדרש למסור את פרטיכם האישיים במזכירות המכללה בה בחרתם ללמוד. הקרן תעביר את התשלום ישירות למוסדות הלימוד, לאחר קבלת דיווח אודות הנוכחות בשיעורים. (נדרשת נוכחות של 80% בשיעורים). על פי הנחיית מה"ט, על התלמיד לשלם 10% בלבד משכר הלימוד וכן תשלומי חובה הנדרשים לצורך הרישום ללימודים).
את התשלום ניתן כמובן לשלם מכספי הפיקדון האישי. 
 
משך הזכאות להטבה
 
הסיוע במימון הלימודים ניתן כל עוד החייל המשוחרר החל את לימודיו כזכאי עפ"י הגדרת 'חוק חיילים משוחררים' ( לא חלפו 5 שנים מסיום השירות ביום שבו החל החייל את לימודיו במכינה טכנולוגית או במסלול ההנדסאי).
שימו לב!! המימון הינו חד פעמי לכל שנת לימוד, מכללה, מגמה ומסלול. אין מימון חוזר במקרה של שינוי מסלול, מכללה, נשירה או אי עמידה בתנאי המעבר לשנה הלימודים הבאה (מקרה של חזרה על שנה/סמסטר. 
גובה הסיוע ומשך הזכאות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטות הנהלת הקרן לקליטת חיילים משוחררים.  
מתן ההטבות כפוף לעמידה בקריטריונים שונים הנקבעים מעת לעת ע"י המרכז להכשרה טכנולוגית מה"ט.
משך הלימודים
 
  • לימודי טכנאים מוסמכים בלימודי יום - 1 שנה
  • לימודי מכינה טכנולוגית להנדסאים - 1 שנה
  • לימודי הנדסאים בלימודי יום - 2 עד 3 שנים
  • לימודי מסלול טכנאים מוסמכים (משולב) יום/ערב - 2 שנים
  • לימודי מסלול משולב (הנדסאים) יום וערב - 3 שנים (ימומנו שנה א' וב' בלבד). 
  • המכינה מעניקה הכשרה למועמדים שלא עומדים בתנאי הקבלה לבית הספר להנדסאים. עמידה בבחינות הגמר של המכינה הטכנולוגית להנדסאים מחליפה את הדרישה לתעודת בגרות והיא התנאי היחיד לקבלה ללימודי הנדסאים וטכנאים.
הדף בטעינה אנא המתן