מידע על הכשרות מקצועיות

הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים רואות חשיבות גדולה בשילוב החיילים המשוחררים ומסיימי השירות הלאומי-אזרחי במעגל העבודה, כתנאי לפתוח חיים בוגרים ועצמאיים וכמפתח להמשך התפתחות אישית ומקצועית. י
אנו עושים מאמצים מרובים לחשוף בפני אוכלוסיית החיילים המשוחררים ומסיימי השירות, את מגוון האפשרויות העומדות לרשותם, בתנאים הטובים ביותר לרכישת מקצוע, ופועלים לפיתוח קורסים ותוכניות ייחודיות בתנאים מועדפים ובתנאי מימון מיוחדים - לעיתים אף מימון מלא.
ריכזנו לפניכם שלוש דרכים עיקריות לקבל הכשרה מקצועית: 

 

הכשרות ותכניות מטעם הקרן והיחידה
 
הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים פיתחו, בשיתוף גופים/משרדי ממשלה וארגונים מובילים בתחום ההשכלה וההכשרה המקצועית, מגוון תכניות הכשרה ייחודיות לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי.
ההכשרות והתוכניות מוצעות במגוון מקצועות ובתנאי מימון מיוחדים, לצד קבלת סיוע נוסף כמלגת קיום חודשית, מענקי התמדה וסיוע בהשמה בעבודה בסיום הקורס/ההכשרה.
בנוסף, מפעילות הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים, באמצעות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, תכנית חדשה להשתלבות בעבודה, ע"י הענקת שוברים לקבלת הכשרה מקצועית. השובר מאפשר לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי לקבל מימון חלקי ללימודים במגוון קורסים, במוסדות לימוד המוכרים על ידי משרדי הממשלה השונים.
שים לב
ניתן ליהנות מהקורסים ומתכניות ההכשרה המיוחדים בסיוע הקרן והיחידה שלא על חשבון כספי הפיקדון!
שים לב 
תכניות הלימוד והמסלולים משתנים מעת לעת ולכן יש להתעדכן בלשכות ההכוונה המחוזיות או במרכזי הצעירים.

 
לימודים במסגרת האגף להכשרה מקצועית מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 
האגף להכשרה ולפיתוח כוח-אדם במשרד הכלכלה, מציע באמצעות שירות התעסוקה לכלל דורשי העבודה, בהם גם לחיילים משוחררים ולמסיימי שירות לאומי-אזרחי, מגוון רחב של קורסים לרכישת מקצוע. הקורסים מתקיימים במרכזי ההכשרה של משרד העבודה ובבתי-ספר מקצועיים בכל רחבי הארץ בתחומים כגון: בניין, רכב, מחשבים, אירוח, תחזוקה, טקסטיל ועוד.  
חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי, יכולים לפנות לשירות התעסוקה במהלך השנה הראשונה לשחרורם משירות החובה או מסיום השירות, ולהירשם לקורסים אלו. הקורסים מסובסדים ומחיר ההשתתפות מותנה בסוג הקורס. הסיוע למימון הקורס ניתן ללא צורך בתקופת עבודה קודמת.
שים לב
חיילים משוחררים וכן מסיימי השירות לאומי-אזרחי שהשלימו 24 חודשי שירות ויתקבלו בשנה הראשונה לשחרור לאחד מהקורסים המוצעים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, יוכלו להגיש בקשה לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה במוסד לביטוח לאומי בתקופת ההכשרה.
חשוב לדעת
הקורסים משתנים מעת לעת. לקבלת מידע מפורט על קורסי ההכשרה, תנאי הקבלה או עלותם, ניתן לפנות ליועצי התעסוקה בלשכות שירות התעסוקה הקרובות למקום מגוריך או ללחוץ כאן
לרשימת הקורסים המקצועיים ומוסדות הלימוד ברחבי הארץ המאושרים ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לצורך מימוש הפיקדון לחיילים משוחררים/מסיימי שירות לאומי לחץ כאן.

 
קורסים והכשרות מקצועיות בבתי ספר פרטיים
 
חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי יכולים לקבל הכשרה מקצועית במגוון קורסים בבתי ספר פרטיים מורשים ולממנם באמצעות כספי הפיקדון, בתנאי שמוסד הלימודים מוכר לצורך זה ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים/ משרד הבריאות/משרד התיירות/משרד החינוך - לפני העניין.
שים לב
 רשימת הלימודים משתנה מעת לעת, לכן יש לוודא שלמוסד הלימודים  אישור הגורם המוסמך כאמור,  המאשר שהקורס או המסלול מוכרים לצורך מימוש הפיקדון.
לרשימת הקורסים/מסלולי הלימוד בבתי ספר לאומנויות המאושרים לצורך מימוש פיקדון לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי - לחץ כאן.
הדף בטעינה אנא המתן