מהי ועדת תעסוקה?

ועדת תעסוקה היא ערכאה שנועדה לדון ולהכריע בתביעות של חיילי מילואים נגד מעסיקיהם, על רקע פיטורין בשל השירות במילואים.
 
הועדה מורכבת מארבעה חברים: יו"ר הועדה הינו עורך דין שמונה על- ידי שר המשפטים ובהתייעצות עם שר הביטחון, חבר ועדה- שהוא נציג הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון, חבר נוסף- שהוא נציג הסתדרות העובדים וחבר נוסף- שהוא נציג התאחדות התעשיינים.
הקרן והיחידה להכוונה שבמשרד הביטחון מפעילות את ועדות התעסוקה, שפועלות בארבע לשכות ההכוונה המחוזיות של היחידה בירושלים, ת"א, חיפה וב"ש.
לועדה יש סמכות המקבילה לבית הדין לעבודה. ערעור על החלטת ועדת תעסוקה ידון בבית הדין לעבודה.
תפקידי ועדות התעסוקה:
 
  1. 1. דיון והחלטה בטענות של חיילי מילואים כנגד הפרת זכויותיהם לפי החוק (כאמור לעיל, פיטורין בשל שירות מילואים או פיטורין בזמן שירות מילואים או שלושים ימים לאחר סיום שירות העולה על יומיים רצופים).
  2. 2. מתן היתר למעסיק לפטר עוד חייל מילואים בזמן שירותו במילואים או בתוך שלושים הימים שלאחר סיום שירות העולה על יומיים רצופים.
סמכויות ועדת התעסוקה:
 
  1. 1. קביעת פיצויים למי שזכויותיו נפגעו לפי החוק, בסך של עד סכום השווה לחמש פעמים השכר הממוצע במשק.
  2. 2. דחיית / אישור בקשת מעסיק להיתר פיטורין של עובד חייל מילואים בזמן שירות או בתוך שלושים הימים שלאחר סיום שירות העולה על יומיים רצופים.
 
הדף בטעינה אנא המתן