ועדת תעסוקה

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט- 1949 
41. זכויות עובד המשרת במילואים 
(א1)  לא יפטר בעל מפעל עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו ואם פיטרו - בטלים הפיטורים.
(ב) לא יפטר בעל מפעל עובד בתקופת היותו בשירות מילואים אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה; ולענין שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, לא יפטרו בלא היתר כאמור גם בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים
  
הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים שבמשרד הביטחון מפעילות את ועדות התעסוקה, באמצעות לשכות ההכוונה המחוזיות: בירושלים, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע.
ועדת התעסוקה מורכבת מארבעה חברים: יו"ר הועדה הינו עורך דין שמונה על- ידי שרת המשפטים בהתייעצות עם שר הביטחון, חבר ועדה- נציג הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון, חבר ועדה-  נציג הסתדרות העובדים וחבר ועדה-  נציג התאחדות התעשיינים.
לועדה יש סמכות המקבילה לבית הדין לעבודה. ערעור על החלטת ועדת תעסוקה ידון בבית הדין לעבודה.
סמכויות ועדת התעסוקה:
  • לדון ולהחליט בתביעות חיילי מילואים כנגד הפרת זכויותיהם לפי החוק
  • לדון בבקשת מעסיק לקבלת היתר לפיטורי חייל מילואים בתקופה האסורה
על כל החלטה ועל כל צו של ועדת תעסוקה ניתן לערער לפני בית-דין אזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן - בית-דין אזורי) תוך עשרים ימים מיום מסירת ההודעה על ההחלטה או הצו לתובע ולנתבע.
חייל מילואים, הטוען שזכויותיו לפי החוק הופרו, רשאי לפנות לועדת התעסוקה בבקשה שתפסוק בכל עניין הנוגע לזכויותיו אלו.
 
מעסיק המבקש לפטר חייל מילואים בתקופה האסורה עפ"י חוק, נדרש לפנות לקבלת היתר מועדת התעסוקה.
 
 
הדף בטעינה אנא המתן