הגשת תביעה לועדת התעסוקה

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התש"ט 1949  -
פניה לועדת התעסוקה
 
"חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט- 1949, סעיף 41 א זכויות עובד המשרת במילואים: לא יפטר בעל מפעל עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו (בחוק זה- פיטורים בשל שירות מילואים) ואם פיטרו- בטלים הפיטורים"
אדם הטוען שחוק זה מקנה לו זכויות ושזכויותיו אלה הופרו (הנקרא להלן "תובע"), רשאי תוך זמן המתקבל על הדעת לפנות לועדת התעסוקה בבקשה שתפסוק בכל ענין הנוגע לזכויותיו האמורות.
משרד הביטחון מעניק סיוע משפטי בייצוג בפני ועדות התעסוקה לחיילי מילואים שפוטרו מעבודתם בניגוד להוראות החוק. הסיוע ניתן חינם לאחר קבלת אישור היועץ המשפטי למערכת הביטחון.
להלן אפשרויות פניה לועדת התעסוקה. יש לקרוא בעיון הכתוב ולפעול בהתאם לאפשרויות:
 
1.     הגשת תביעה לועדת התעסוקה במימון הסיוע המשפטי ע"י משרד הביטחון  
 
א. להגשת תביעה לועדת התעסוקה באמצעות עו"ד מומחה בדיני עבודה ובמימון מלא של משרד הביטחון, יש   למלא :  בקשה לסיוע משפטי לחייל מילואים. ולצרף מסמכים נדרשים כפי המופיע בטופס ולשלוח אל Moked_miluim@mail.idf.il.
ב. למידע נוסף ולבירור על הטיפול בבקשה זו יש לפנות למוקד המילואים בטל' 03-6553655 / 6535*.
ג. במידה ובקשתך לקבלת סיוע משפטי חינם תאושר, תועבר אלייך רשימת עורכי דין, שמשרד הביטחון התקשר עמם לצורך זה ממנה תוכל לבחור את עורך הדין אשר ייצג אותך בועדה.
ד. מומלץ לשלוח את טופס התביעה, המופיע בהמשך למסמך זה, לאחר שקיבלת ייעוץ משפטי.
 
2.     הגשת תביעה לועדת התעסוקה ללא מימון סיוע משפטי ע"י משרד הביטחון
במידה ובקשתך לקבלת סיוע משפטי, במימון משרד הביטחון, לא אושרה/ אינך מעוניין מסיוע משפטי חינם -  יש לפעול באופן הבא:
א. עליך למלא את טופס התביעה לועדת התעסוקה על כל סעיפיו ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. טופס שלא ימולא כראוי, יעכב את הטיפול בתביעה.
ב. את טופס התביעה המלא ואת המסמכים הנדרשים, יש לשלוח לועדת התעסוקה באמצעות לשכת הקרן והיחידה לחיילים משוחררים הקרובה אלייך - לחיילים משוחררים הקרובה אלייך -  פרטים מופיעים בטופס התביעה.
ג. לבירורים נוספים ניתן לפנות למרכז שירות טלפוני של הקרן והיחידה לחיילים משוחררים -    03-7776770
הדף בטעינה אנא המתן